Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Avgda. Diagonal 684,
  Facultat de Dret
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 • obd.ub@ub.edu

Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona

Càtedra  |  Objetius  |  Recerca  |  Publicacions  |  Beques  |  Formació  |  Transferència  |  Programa  |  Activitats
 

Novetats


Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB

La Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, atorgada en 2007, emmarca el seu treball en el respecte i la promoció dels Drets Humans i propugna una concepció de la bioètica pluridisciplinar, laica i flexible.

Es recolza en l'experiència adquirida per l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona en els camps d'investigació, formació i transferència de coneixement als països en desenvolupament mitjançant el treball en Xarxes.

Forma part del reduït grup de Càtedres UNESCO de Bioètica establertes a tot el món, essent l'única en bioètica a l'Estat Espanyol en aquesta especialitat. A més, forma part de la Xarxa UNITWIN de Càtedres UNESCO del món, de la Xarxa Universitària Global per a la Innovació (GUNI) i del grup de Càtedras UNESCO catalanes.

 • Titular: Dra. María Casado, Universitat de Barcelona (UB). Doctora en Dret. Catedràtica acreditada de Filosofia del Dret. Directora del Centre d'Investigació Observatori de Bioètica i Dret UB. Titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB. Creadora i directora del Màster en Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia UB. Coordinadora de la Línia de doctorat "Bioètica i Dret". Investigadora principal del Grup de Recerca Consolidat "Bioètica, Dret i Societat" de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora de la Xarxa per a l'Ensenyament Conjunt de la Bioètica (Unió Europea), de la Xarxa Temàtica Bioètica i Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, de la Xarxa EuroLaninoAmericana de Bioètica i Co-coordinadora de la Xarxa Iberoamericana de Bioètica, de la International Association of Bioethics.

Objectius

 • Contribuir a un debat global, plural i pluridisciplinari sobre els principis i camps d'estudi de la Bioètica, en el marc dels Drets Humans reconeguts.
 • Promoure un sistema integrat d'activitats de recerca, formació i divulgació en Bioètica, i facilitar la col·laboració entre investigadors i professors d'universitats i institucions d'ensenyament superior d'Espanya, Europa i Amèrica Llatina.
 • Afavorir la transferència a països en desenvolupament de l'experiència adquirida en el si de l'OBD en els àmbits de recerca, ensenyament i transferència de coneixement, compartint les seves metodologies i accions de formació.
La Cátedra emmarca el seu treball en el respecte i la promoció dels Drets Humans i propugna una concepció de la bioètica pluridisciplinar, laica i flexible.

Recerca

 • Seminari interuniversitari de recerca en Bioètica
  Mitjançant un sistema combinat de reunions presencials i intercanvis online, permet la generació de coneixements en el context dels projectes de recerca de les universitats que s'integren en les Xarxes de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) i la Càtedra.
 • Programa d'investigadors visitants
  Consisteix en un programa d'estades de recerca a la seu de la Càtedra UNESCO i a les universitats que formen part de les Xarxes de l'OBD que permet rebre investigadors d'alt nivell.
 • Projectes de recerca
  La investigació que es realitza en la Càtedra es finança únicament a través de fons obtinguts en convocatòries públiques autonòmiques, nacionals i internacionals en les quals els projectes són avaluats per parells.

Publicacions

L'objectiu de la Càtedra és contribuir a un debat global, plural i pluridisciplinari sobre els principis i camps d'estudi de la Bioètica en el marc dels Drets Humans reconeguts.

Formació

Formació de Postgrau

 • Màster en Bioètica i Dret UB
  Proporciona ensenyament superior altament especialitzat que permet adquirir una visió global i integradora de la Bioètica i les seves implicacions jurídiques i subministra una formació interdisciplinar en el tractament dels diferents problemes bioètics. Aquest programa conta amb reconeixement internacional, i permet l'accés al programa de Doctorat Europeu en la línia d'investigació “Bioètica i Dret” de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
 • Màster en Alimentació, Ètica i Dret UB
  Planteja una formació específica en Dret i Ètica per a professionals que realitzen la seva activitat en l'àmbit de la investigació i la producció agroalimentària. Aquest programa ofereix, per tant, coneixements i eines multidisciplinaris que faculten a l'alumne per al desenvolupament de noves habilitats que permetin l'exercici efectiu de les seves responsabilitats.
 • Programa de Doctorat Europeu en la línia d'investigació "Bioètica i Dret" de la Facultat de Dret de la UB
  Té com a objectiu principal la formació avançada d'investigadors en els diferents àmbits de la bioètica i la seva relació amb els Drets Humans, des d'un punt de vista interdisciplinari. Es tracta d'una línia interdisciplinar que es troba adscrita al Programa de Dret i Ciència Política, impartit a la Facultat de Dret, que és part de l'oferta de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.
 • Programa associat de Beques de Bioètica
  Fons de beques amb el suport del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat de Barcelona i de l'Observatori de Bioètica i Dret UB, que facilita l'accés a les estades predoctorals al nostre centre d'investigació.
  A més, amb el suport de la "Fundació Germanes Saula Palomer", la Càtedra ofereix beques que faciliten l'accés al nostre programa de formació superior especialitzada, el Màster en Bioètica i Dret UB.

 

Formació de formadors i membres de comitès d'ètica

Es tracta de cursos orientats a la capacitació i formació per a donar resposta a la demanda de professionals formats en bioètica en aquells llocs en els quals es requereix la seva actuació ―especialment com a membres de comitès d'ètica.

La Càtedra contribueix al debat públic en Bioètica a través de la celebració d'un seminari internacional anual obert a la comunitat universitària, a professionals i al públic en general.

Transferència

Transferència mitjançant treball en Xarxes

A través del treball en xarxa de la Càtedra s'ha transferit l'experiència i les metodologies de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) a diverses universitats i països.

La creació de la Xarxa per a l'Ensenyament de la Bioètica amb l'ajuda del programa ALFA de la Unió Europea i de la Xarxa Temàtica de Bioètica i Drets Humans, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, han permès que l'OBD coordini diverses Xarxes integrades per universitats europees, nord-americanes i llatinoamericanes.

Per altra banda, les ajudes obtingudes de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament en diverses convocatòries han facilitat la consolidació d'una sòlida Xarxa d'Investigació i Docència en Bioètica que actualment transfereix el seu bagatge per a la formació en bioètica i per a la creació i implementació de comitès de bioètica en universitats, hospitals i altres institucions dels països participants.

Així mateix, la IberoAmerican Network de la Internacional Association of Bioethics, en la qual l'Observatori i la Càtedra s'integren, pretén estendre el treball en xarxa a tots els països d'Amèrica Llatina.

 

Transferència a Comitès d'Ètica

La Càtedra contribueïx a arribar a una de les prioritats de la secció de Bioètica UNESCO, la creació i implementació de comitès d'ètica i la construcció de capacitats, ja que ofereix suport específic a Comitès d'Ètica per a donar resposta a les necessitats d'una societat intercultural i global.

 

Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans UNESCO

La Càtedra contribueïx a la sensibilització i al debat públic en Bioètica, que la UNESCO preconitza, a través de la celebració d'un seminari internacional anual obert a la comunitat universitària, a professionals i al públic en general, dedicat a difondre i analitzar els principis bioètics i els drets humans recollits en la Declaració. Per a consultar la programació d'aquests Seminaris, pot accedir a la nostra agenda.

El Màster en Bioètica i Dret, formació de postgrau de la Càtedra, proporciona ensenyament superior altament especialitzat que permet adquirir una visió global i integradora de la Bioètica i les seves implicacions jurídiques.

Programa de Bioètica UNESCO i funció de les Càtedres UNESCO de Bioètica

Creat el 1993, el Programa de Bioètica de la UNESCO, part del Programa Ètica de la ciència i dependent del Sector de Ciències Humanes i Socials, serveix com a fòrum intel·lectual per a reflexionar sobre les qüestions bioètiques a escala global.

Un dels seus principals objectius és l'elaboració d'instruments jurídics com ara: Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans (2005), Declaració Universal sobre el Genoma Humà i els Drets Humans (1997) i Declaració Internacional sobre les Dades Genètiques Humanes (2003), perquè serveixin de guia en el moment d'elaborar polítiques, normatives i accions en el camp de la bioètica per part dels estats.

Algunes de les línies obertes pel Programa són l'educació en ètica i la capacitació i enfortiment de capacitats per a comitès d'ètica:

En l'àmbit de l'educació superior i com a part de la formació i la sensibilització en qüestions bioètiques, les Càtedres UNESCO de Bioètica faciliten la cooperació regional entre universitats i la pròpia UNESCO per a l'educació en bioètica. Les Càtedres UNESCO per especialitats i regions ―entre les quals s'inclou un reduït grup de les dedicades a la bioética― es poden consultar a la xarxa UNITWIN UNESCO, iniciativa d'agermanament i interconnexió d'universitats, creada el 1992 per a promoure la recerca, la formació i el desenvolupament de programes des de la UNESCO a través de xarxes universitàries amb l'objectiu de que el coneixement generat transcendeixi fronteres.

El Programa de Bioètica exerceix la secretaria del Comitè Internacional de Bioètica, del Comitè Intergovernamental de Bioètica i de la Comissió Mundial sobre Ètica i Coneixement Científic (COMEST).

Per a més informació sobre el Programa de Bioètica de la UNESCO i els recursos disponibles en accés obert visiti si us plau aquest enllaç.


Activitats

 

Màster en Bioètica i Dret UB

 

 

Màster en Alimentació, Ètica i Dret UB