Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Associació de Bioètica i Dret

Amb el nom d'Associació de Bioètica i Dret, de màsters de la Universitat de Barcelona (ABD), es constitueix una associació amb personalitat jurídica i capacitat d'actuar, de caràcter voluntari i que agrupa totes les persones que disposin del títol oficial de Màster en Bioètica i Dret o que hagin estat professors del màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i que manifestin un interès concret per qüestions relatives als problemes de salut i biotecnologia tant de tipus teòric com pràctic.

L'Associació de Bioètica i Dret, de màsters de la Universitat de Barcelona es proposa afavorir, mitjançant les activitats que du a terme, la promoció i la difusió, des d'un punt de vista laic, pluralista i multidisciplinar estudis relatius a la visió global i integradora de la bioètica i les seves implicacions jurídiques, en la capacitació per a l'adopció racional de decisions vinculades als problemes que sorgeixen arran dels avenços científics i de l'alta tecnologia. Alhora un altre dels seus objectius és contribuir a clarificar el debat entorn dels programes fonamentals en el marc de la bioètica, la salut i la biotecnologia. Així mateix es proposa defensar els interessos dels membres titulats d'aquesta associació.

  • Per sol·licitar l'admissió a l'ABD contacti amb abd@ub.edu

Amb la mateixa finalitat, l'any 2018 es crea un nou grup d'alumnes, ex-alumnes i professors del Màster en Bioètica i Dret a Llatinoamèrica (ABD-LA) relacionats a través d'una llista de difusió. Per més informació: actualizacionbioetica@ub.edu