Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Associació de Bioètica i Dret

Amb el nom d'Associació de Bioètica i Dret (ABD) de la Universitat de Barcelona (ABD), es constitueix una associació amb personalitat jurídica i capacitat d'actuar, de caràcter voluntari i que agrupa totes les persones que disposin del títol oficial de Màster en Bioètica i Dret o que hagin estat professors i que manifestin un interès concret per qüestions relatives als problemes de salut i biotecnologia tant de tipus teòric com pràctic.

La ABD es situa en un marc laic, pluralista i multidisciplinar, presidit per la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO, i la seva finalitat és la d'afavorir la promoció i la difusió dels estudis relatius a la visió global i integradora de la bioètica i les seves implicacions jurídiques, per tal d'ajudar a la presa de decisions racionals sobre els problemes que sorgeixen dels avenços científics i de l'alta tecnologia i contribuir a aclarir el debat sobre els problemes fonamentals en el marc de la bioètica, salut i biotecnologia.

L'objectiu és seguir fent de l'ABD un fòrum on analitzar i comentar les qüestions relacionades amb la bioètica que ens preocupen. Aquelles que vivim habitualment més les noves i no tan noves que han sorgit amb la pandèmia o que la pandèmia ha posat en primer pla, que ens forcen a reflexionar i a actuar d'una altra manera.

Aquests temps en què hem de reduir molt els contactes en persona, ens han obert la possibilitat de relacionar-nos més per videoconferències, i per tant l'àmbit geogràfic de l'associació s'amplia molt, ja que podem participar a les activitats independentment de la nostra ubicació. Aquest fet implica una gran oportunitat per tornar a unir a tots els antics alumnes d'Amèrica Llatina, que no podien participar presencialment, i així potenciar la nostra comunitat de coneixement.

Amb el pagament d'una petita quota anual (30 €) pots participar en totes les nostres activitats i rebre puntualment el butlletí informatiu.