Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Associació de Bioètica i Dret

Amb el nom d'Associació de Bioètica i Dret (ABD) de la Universitat de Barcelona, es constitueix una associació amb personalitat jurídica i capacitat d'actuar, de caràcter voluntari i que agrupa totes les persones que disposin del títol oficial de Màster en Bioètica i Dret o que hagin estat professors i que manifestin un interès concret per qüestions relatives als problemes de salut i biotecnologia tant de tipus teòric com pràctic.

La ABD se situa en un marc laic, pluralista i multidisciplinar, presidit per la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO, i la seva finalitat és la d'afavorir la promoció i la difusió dels estudis relatius a la visió global i integradora de la bioètica i les seves implicacions jurídiques, per tal d'ajudar a la presa de decisions racionals sobre els problemes que sorgeixen dels avenços científics i de l'alta tecnologia i contribuir a aclarir el debat sobre els problemes fonamentals en el marc de la bioètica, salut i biotecnologia.

L'objectiu és seguir fent de l'ABD un fòrum on analitzar i comentar les qüestions relacionades amb la bioètica que ens preocupen. Aquelles que vivim habitualment més les noves i no tan noves que han sorgit amb la pandèmia o que la pandèmia ha posat en primer pla, que ens forcen a reflexionar i a actuar d'una altra manera.

Aquests temps en què hem de reduir molt els contactes en persona, ens han obert la possibilitat de relacionar-nos més per videoconferències, i, per tant, l'àmbit geogràfic de l'associació s'amplia molt, ja que podem participar en les activitats independentment de la nostra ubicació. Aquest fet implica una gran oportunitat per tornar a unir a tots els antics alumnes d'Amèrica Llatina, que no podien participar presencialment, i així potenciar la nostra comunitat de coneixement.

Amb el pagament d'una petita quota anual (30 €) pots participar en totes les nostres activitats i rebre puntualment el butlletí informatiu.


Sessions programades:

Club de lectura: