Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Recerca

L’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona. Realitza un treball interdisciplinari i des d’ un punt de vista laic. Els seus membres procedeixen de diversos camps del coneixement i entenen que la bioètica és una disciplina que requereix plantejaments no dogmàtics, obligadament plurals i en la que no es poden instituir pautes de comportament que no comptin amb la informació i el suport científic més escaients a l’hora d’analitzar les qüestions ètiques, legals i socials de la biotecnologia i la biomedicina.

L’OBD treballa les qüestions bioètiques des del marc del respecte i la promoció dels drets humans reconeguts. Mitjançant la realització de projectes de recerca finançats per convocatòries públiques, es genera un cos de coneixements que cal que sigui transferit a la societat.

 • Seminari interuniversitari de recerca en Bioètica:
  Es porta a terme mitjançant un sistema combinat d' reunions presencials i intercanvis on line que permeten la generació de coneixements en el context dels projectes de recerca de les universitats que s'integren en les Xarxes de l'Observatori de Bioètica i Dret i la Càtedra UNESCO de Bioètica UB.
 • Programa de estàncies de recerca:
  Es realitza un programa d'estades de recerca a la seu de la Càtedra UNESCO i de l'OBD i en les universitats que formen part de les Xarxes, amb el suport de la Universitat de Barcelona i de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.

Projectes de recerca I+D en els quals participen membres de l'Observatori de Bioètica i Dret UB

Qüestions bioètiques no resoltes en l'avaluació de la recerca i la innovació en salut basada en intel·ligència artificial, tecnologies genètiques i dades personals (BIOEVAINNOLAW)

 • Investigadora principal: Itziar de Lecuona (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadoraMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
 • Codi de Referència: PID2022-138615OB-I00
 • Data d'inici: 1 de setembre de 2023
 • Data de finalització: 31 d'agost de 2026
 • Duració: 4 anys

COMPASS. Lobbying and Compassion. Interest groups, discourse and nonhuman animals in Spain

 • Investigadora principal: Núria Almiron (Universitat Pompeu Fabra) 
 • Investigadora de l'OBD: Fabiola Leyton (Universitat de Barcelona)
 • Entitats finançadores: Agencia Estatal de Investigación (AEI) i European Regional Development Fund (ERDF)
 • Entitats participants: Critical Communication Research Group - CRITICC i Centre for Animal Ethics (Universitat Pompeu Fabra), Centro de Ética, Política e Sociedade - CEPS (Universidade do Minho), Universidad Pontificia Comillas, i Observatori de Bioètica i Dret (Universitat de Barcelona)
 • Codi de Referència: PID2020-118926RB-100
 • Duració: de l'1 de setembre de 2021 al 31 d'agost de 2025
 • Pàgina web

Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM

 • Coordinat per: Universitat de Barcelona
 • Part del programa: H2020-EU.5. - SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY
 • Entitats participants: Trinity College Dublin, Utrecht University, Eötvös Loránd University i University of Montpellier
 • Codi de Referència: 101017229
 • Duració: de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2023
 • Més informació

DECISION. Decompensated Cirrhosis: Identification of new Combinatorial therapies based on system approaches

Tecnologies Genètiques en la Reproducció Humana Assistida: Accés a la Salut i al Benefici de l'Avenç Científic

 • Investigador principal: María de Jesús Medina Arellano, Gustavo Ortiz Millán, Ángel Alonso Salas
 • Entitat finançadoraPrograma de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México
 • Codi de Referència: IG300520
 • Duracióde 01/01/2020 fins el 30/12/2022

MICROB-PREDICT. Microbiome-based biomarkers to predict decompensation of liver cirrhosis and treatment response

LAST-JD-RIoE (Law, Science and Technology, Rights of Internet of Everythings) MSCA ITN (Marie Skłodowska-Curie actions European Joint Doctorates)

 • Convocatòria: H2020-MSCA-ITN-2018
 • Acrònim:  Law, Science and Technology LAST-JD-RIoE
 • Número: 814177
 • Tipus d'acció: MSCA-ITN-EJD (European Joint Doctorates)

CONBIOLAW.20. El Conveni d'Oviedo compleix 20 anys: propostes per la seva adaptació a la nova realitat social i científica

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas
 • Codi de Referència: DER2017-85174-P
 • Duració: de 01/01/2017 fins el 31/12/2021
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 6

NESTORE: Novel Empowering Solutions and Technologies for Older people to Retain Everyday life activities

Erasmus+ Higher education agreement for traineeship: research in bioethics and medical ethics

 • Responsable: Itziar de Lecuona Ramírez (Universitat de Barcelona)
 • Beneficiària: Marta Perin (Università di Bologna)
 • Duració: de 01/04/2019 fins el 30/06/2019
 • Més informació: Learning Agreement

Xarxa de Bioètica i Drets Humans: impactes ètics, jurídics i socials de les novíssimes tecnologies en recerca i reproducció

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas
 • Entitats participants: Observatori de Bioètica i Dret - Universitat de Barcelona, Universitat de Granada, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat d'Edimburg, Institut de Salut Carlos III de Madrid, Universitat d'Alacant, Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) i Universidad Austral de Chile.
 • Codi de Referència: DER2016-81976-REDT
 • Duració: de 2017 fins el 2019
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 9
 • Més informació: www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/redt

Observatori de Polítiques Públiques relacionades amb alimentació a Catalunya

 • Investigador principal: María José Plana (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadoraJusticia Alimentaria Global, en el marc del programa finançat per l'Agència Catalana de Cooperació “Impulsant polítiques públiques alimentàries: Participació política dels col·lectius vulnerables (en especial dones consumidores i productores) en favor del dret a l’alimentació".
 • Duració: de 01/01/2017 fins el 31/12/2019
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte3

PRIVEAD. La Privacité, Valeur de l’Economie Europeenne Axee Sur les Donnees

 • Investigador principal: Itziar de Lecuona Ramírez (Universitat de Barcelona)
 • Entidad finançadora: Comissió Europea UE, ERASMUS+ Jean Monnet projects - policy debate with the academic world
 • Codi de Referència: JM 564871-EPP-1-2015
 • Duració: de 01/12/2016 fins el 31/12/2018

Elaboració de la “Guia per a la incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en la compra pública”

BODYBIOLAW. Transferències de material biològic d'origen humà: aspectes socials, jurídics i bioètics

 • Investigador principal: Ricardo García Manrique (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
 • Entitats participants: Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona
 • Codi de Referència: DER2014-57167-P
 • Duració: del 01/01/2015 fins el 31/12/2017
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 14
 • Més informació: www.ub.edu/web/ub/en/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/projectes/fitxa/T/PJ012312/index.html

Biodret Internacional i Europeu: desafiaments actuals

 • Investigador principal: Daniel García San José (Universitat de Sevilla)
 • Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
 • Entitats participants: Observatori de Bioètica i Dret - Universitat de Barcelona, Universitat de València, Universitat de París X Nanterre, Universidade de Coimbra, Universitat de Sevilla, Universitat de Cagliari y Universita degli Studi di Trento
 • Codi de Referència: DER2015-71828-REDT
 • Duració: del 01/12/2015 fins el 30/11/2017
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 1
 • Més informació: https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=26996

Aspectes ètics, jurídics i socials implicats en l'obtenció, l'ús i l'emmagatzematge de les mostres d'ADN i altres tècniques biomètriques d'identificació

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació
 • Entitats participants: Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona
 • Codi de Referència: DER2011-23303
 • Durada: de 01/01/2012 fins 31/12/2014
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 19
 • Més informació: https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/critem.cgi?PAR=009397&QUE=PJDG

INTERNATIONAL BIOLAW: Marc jurídic europeu relatiu a la recerca biomèdica en transferència i reprogramació cel·lular

 • Investigador principal: Daniel Garcia San José (Universitat de Sevilla)
 • Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació
 • Entitats participants: Universitat de Sevilla, Universitat de Barcelona i altres universitats i centres de recerca europeus
 • Codi de Referència: DER2010-14896
 • Durada: de 01/01/2011 fins el 31/12/2013
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 2
 • Més informació: https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=18440

NANOBIOLAW: Implicacions bioètiques, jurídiques i socials de les nanotecnologies

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Ciència
 • Entitats participants: Universitat de Barcelona
 • Codi de Referència: SEJ 2007-61210
 • Durada: de 01/10/2007 fins 31/09/2010
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 13

Qüestions no resoltes en les repercussions ètiques, jurídiques i socials de la reproducció assistida: embrions sobrants, recerca amb embrions, donació d'ovòcits, úters de lloguer, selecció de sexe, anonimat, registres de donants, bases de dades i assegurances

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT)
 • Entitats participants: Universitat de Barcelona
 • Codi de Referència: BJU2001-3230
 • Durada: de 2001 fins 2004
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 24

Trobada de les comissions d'ètica de les universitats espanyoles per acordar pautes comunes en l'avaluació dels aspectes ètics dels projectes de recerca a les convocatòries que així ho requereixen

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Ciència
 • Entitats participants: Universitat de Barcelona
 • Codi de Referència: BJU 2002-10768-E
 • Durada: de 2002 fins 2003
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 8

Dret i Genètica: Implicacions juridicopolítiques, ètiques i socials de la detecció de gens associats a la malaltia d'Alzheimer i altres demències senils

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Secretaria d'Estat d'Educació, Universitats, Recerca i Desenvolupament
 • Entitats participants: Universitat de Barcelona
 • Codi de Referència: PB97-0987
 • Durada: de 1998 fins 2001
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 14

Gènere i Bioètica. Autonomia de les dones en salut

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)
 • Entitats participants: Universitat de Barcelona i universitats llatinoamericanes i altres institucions
 • Codi de Referència: 10-CAP1-0775
 • Durada: de 2010 fins 2011
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 8

Formació de formadors en Bioètica (Capacitació de Comitès de Bioètica) - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)
 • Entitats participants: Universitat de Barcelona i universitats llatinoamericanes i altres institucions
 • Codi de Referència: 09-CAP3-2025
 • Durada: de 2009 fins 2010
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 7

Impartició conjunta de Postgrau en Bioètica per a jutges i per membres de Comitès

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)
 • Entitats participants: Universitat de Barcelona i universitats llatinoamericanes
 • Codi de Referència: B 4939/06
 • Durada: de 2007 fins 2008
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 11

Aspectes bioètics en l'atenció a la gent gran dependent

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
 • Entitats participants: Observatori de Bioètica i Dret UB
 • Codi de Referència: 2004ARCS1 00044
 • Durada: 2004

Creació, desenvolupament i consolidació de la Xarxa Temàtica (XT) 'Bioètica i Drets Humans'

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya
 • Entitats participants: Observatori de Bioètica i Dret UB
 • Codi de Referència: 2000XT00092
 • Durada: 2001
 • Web: www.bioeticayderecho.ub.edu/es/red-tematica-de-bioetica-y-derechos-humanos

Aspectes ètics, jurídics i socials de la recerca amb embrions i la donació d'ovòcits

 • Investigador principal: Josep Egozcue i Cuixart (Universitat de Barcelona, María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Fundació Maria Francesca de Roviralta
 • Entitats participants: Observatori de Bioètica i Dret UB
 • Durada: de 1999 fins 2001

Bionomia: implicacions ètiques i jurídiques de la manipulació genètica

 • Investigador principal: Ascensión Cambrón Infante (Universidade da Coruña), María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Universidade da Coruña
 • Entitats participants: Observatori de Bioètica i Dret UB
 • Codi de Referència: XUGA 10104 A 97
 • Durada: 1998

EUROSTEMCELL. European Consortium for Communicating Stem Cell Research

 • Investigador principal: Clare Blackburn (University of Edinburgh)
 • Entitat finançadora: Comissió Europea UE 7è Programa Marc
 • Entitats participants: The University of Edinburgh (Regne Unit), Universita degli Studi di Milano (Itàlia), Juvenile Diabetis Research Foundation Center for Beta Cell Therapy in Diabetis (Bèlgica), The University of Sheffield (Regne Unit), Life and Brain GMBH (Alemanya), Fundacio Privada Centre de Regulació Genòmica (Espanya), Lunds Universitet (Suècia), National University of Ireland, Galway (Irlanda), Donant, Weiss & Colucci Limited (Regne Unit), The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (Regne Unit), Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Inserm) (França)
 • Codi de Referència: 241878 FP7-HEALTH HEALTH-2009-4.1-2
 • Durada: de 01/03/2010 fins 28/02/2014
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 2
 • Més informació: http://cordis.europa.eu/project/rcn/94445_en.html / [PDF]
 • Web: www.eurostemcell.org

NANOPINION. Monitoring public opinion on Nanotechnology in Europe

 • Coordinador: Zentrum Fuer Soziale Innovation GMBH (Àustria)
 • Entitat finançadora: Comissió Europea UE 7è Programa Marc
 • Entitats participants: Ort Israel (Israel), Eun Partnership AISBL (Bèlgica), The British Council (Regne Unit), Association Europeenne des Expositions Scientifiques Techniques et Industrielles (Bèlgica), Aarhus Universitet (Dinamarca), Fundacio Privada Parc Científic De Barcelona (Espanya), "Filosoficky Ustav AV CR, V.V.I." (República Txeca), Bundesinstitut Fuer Risikobewertung (Alemània), Lietuvos Mokiniu Neformaliojo Svietimo Centras (Lituània), Guardian News and Media LTD (Regne Unit), "Unidad Editorial Informacion General, S.L." (Espanya), Courrier International SA (França), Ticonuno SRL (Itàlia), Il Sole 24 Ore Spa (Itàlia), Brightman Almagor Zohar & CO (Israel), Jonathan William Turney (Regne Unit), Fundacio Privada Institut de Recerca de la SIDA-Caixa (Espanya)
 • Codi de Referència: 290575 FP7-NMP-2011-CSA-5
 • Durada: de 01/05/2012 fins 31/10/2014
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 2
 • Més informació: http://cordis.europa.eu/project/rcn/103465_en.html / [PDF]

XPLORE HEALTH. A European gateway to science and research of Health, through online and offline innovative activities aimed and citizens, patients, pupils and teachers

 • Investigador principal: Rosina Malagrida (Parc Científic de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Comissió Europea UE 7è Programa Marc
 • Entitats participants: Parc Científic de Barcelona (Espanya), Association Europeenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles (Bèlgica), Centre of the Cell (Regne Unit), Eun Partnership Aisbl (Bèlgica), Ubach Munné y Asociados, S.L. (Espanya)
 • Codi de Referència: 241873 FP7-HEALTH HEALTH 2009-4. HEALTH-2009-4.1-2
 • Durada: de 01/01/2010 fins 31/08/2012
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 4
 • Més informació: http://cordis.europa.eu/project/rcn/92551_en.html / [PDF]

NANOYOU. Communicating nanotechnology to European youth

 • Investigador principal: Rosina Malagrida (Parc Científic de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Comissió Europea UE 7è Programa Marc
 • Entitats participants: Ort Israel (Israel), The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (Regne Unit), Aarhus Universitet (Dinamarca), Fundacio Privada Parc Científic de Barcelona (Espanya), Zentrum fur Soziale Innovation Verein (Àustria), Centre Culturel Scientifique et Technique (França), Etablissement Public du Palais de la Decouverte et de la Cite de les Ciències i de l'Industrie (França), Arttic Israel International Management Services 2009 Ltd (Israel), Eun Partnership AISBL (Bèlgica)
 • Codi de Referència: 233433 FP7-NMP NMP-2008-1.1-2
 • Durada: de 01/04/2009 fins 30/06/2011
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 5
 • Més informació: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/90459_en.html / [PDF]
 • Web: http://nanoyou.eu

EUROPEAN HUMAN EMBRYONIC STEM CELL REGISTRY (HESCR)

 • Investigador principal: Joeri Borstlap (BERLIN-BRANDENBURG CENTER FOR REGENERATIVE THERAPIES / CELLNET)
 • Entitat finançadora: Comissió Europea UE 6è Programa Marc
 • Entitats participants: Charité - Universitätsmedizin Berlin (Alemanya), Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Espanya), National Biological Standards Board (Regne Unit), Institut de Salut Carlos III (Espanya), Agence de la Biomedecine (França), Vrije Universiteit Brussel (Bèlgica), Hadassah Medical Organization (Israel), Karolinska Institutet (Suècia), Hubrecht Laboratory / KNAW (Països Baixos), Masarykova Univerzita (República Txeca), Helsingin Yliopisto (Finlàndia), Region Hovedstaden (Dinamarca), Academisch Ziekenhuis Leiden, Acting Under The Name Of Lumc (països Baixos), Université De Genève (Suïssa)
 • Codi de Referència: 37820 LSSG-CT-2007-037820 FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5
 • Durada: de 01/03/2007 fins 28/02/2010
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 2
 • Més informació: http://cordis.europa.eu/project/rcn/86311_en.html / [PDF]

A network for bringing NANOtechnologies TO LIFE

Life Sciences Today - Perspectives and Responsabilities

 • Investigador principal: Charles Susanne (Université Libre de Bruxelles), María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Comissió Europea UE
 • Codi de Referència: II-0124-A
 • Entitats participants: Universitat de Barcelona
 • Durada: del 2002 fins 2004
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 20

Xarxa per a l'ensenyament conjunt de la Bioètica

 • Investigador principal: María Casado (Universitat de Barcelona)
 • Entitat finançadora: Programa Alfa - Unió Europea
 • Entitats participants: Université Libre de Bruxelles, Universitat de Barcelona
 • Durada: del 2000 fins 2003
 • Nombre d'investigadors / Membres del grup participants en aquest projecte: 10

Global Bioethics

 • Investigador principal: Charles Susanne (Université Libre de Bruxelles)
 • Entitat finançadora: Unió Europea
 • Entitats participants: Université Libre de Bruxelles, Universitat de Barcelona
 • Durada: de 1997 fins 1998