Màster en Bioetica i Dret UB (adaptat a 120 crèdits ECTS)

Objectius i Destinataris  |  Matrícula  |  Metodologia  |  Programa  |  Opinions  |  Beques  |  Sol·licitud d'informació

XXII Edició del Màster en Bioètica i Dret (2019-2021), títol propi de la Universitat de Barcelona, adaptat, a 120 crèdits ECTS i amb una durada de 2 anys acadèmics.

Ja fa més de vint anys que vam iniciar la primera edició del Màster en Bioètica i Dret amb l’objectiu de donar resposta des de la universitat pública a una demanda efectivament existent entre els professionals de la salut i entre els del dret o la filosofia pràctica. Es cobria així un buit existent no només en l’oferta de tercer cicle de la Universitat de Barcelona (UB) ―l'única universitat espanyola entre les 200 millors del món―, si no en tot l’ensenyament universitari català.

L'origen de la vida, el concepte de la mort, la capacitat de prendre racionalment decisions difícils, el valor del principi d'autonomia o el paper de l'Estat en la política sanitària, són bons exemples per il·lustrar la transcendència dels nous problemes que han propiciat l'emergència de la Bioètica com a disciplina i l'enorme florida que, en les últimes dècades, han experimentat les relacions entre biologia, medicina, ètica i dret.

En aquest context, des d'un plantejament pluralista, interdisciplinari i laic, i utilitzant com a fil conductor la resposta donada pel dret a les qüestions que la Biotecnologia i la Biomedicina plantegen, vam emprendre ―en 1994― el Màster en Bioètica i Dret.

El Màster es pot cursar enterament a distància o en format semipresencial, assistint a les sessions presencials que tenen lloc cada any a la Facultat de Dret UB agrupades al llarg de dues setmanes.

Co-organitzat per la Càtedra UNESCO de Bioètica i l'OBD, el Màster en Bioètica i Dret UB és un programa de formació de postgrau de la UB que s'adhereix al Programa de Base d'Estudis sobre Bioètica part del Programa d'Educació de la UNESCO. El Màster es pot cursar enterament a distància, a través del campus virtual, o en format semipresencial, que permet assistir a les sessions presencials que tenen lloc cada any a la Facultat de Dret UB i participar al Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO organitzat per la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB.

El Màster s'orienta a la formació i capacitació en bioètica de professionals sanitaris, biotecnòlegs, membres de comitès d'ètica nacionals, d'investigació i assistencials, operadors jurídics, jutges, periodistes, sociòlegs, politòlegs, treballadors i educadors socials, pedagogs i, en general, a aquelles persones interessades en obtenir una visió global, flexible i integradora de la bioètica, emmarcada en el respecte als Drets Humans internacionalment reconeguts, i a aconseguir una formació interdisciplinària que permeti la presa racional de decisions davant problemes i qüestions bioètiques.

L'equip de professors del Màster esta format per professionals i acadèmics de reconegut prestigi i dirigit per la Dra. María Casado ―titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona―. La metodologia s'adapta a les necessitats de cada alumne, procedents de diferents àmbits professionals i geogràfics. Actualment, l’àmbit territorial al que es dirigeix el nostre Màster és molt ampli, ja que comptem amb alumnes d’altres Comunitats Autònomes i d’altres països europeus i llatinoamericans.

El procés d'inscripció és obert fins octubre de 2019. Es prega als candidats interessats en inscriure's consultin la documentació requerida. És imprescindible acreditar la titulació universitària degudament legalitzada i coneixement suficient d'espanyol, atès que el Màster s'imparteix en aquesta llengua.

Trobarà més informació accedint als diferents apartats d'aquesta pàgina web:

Entorn del màster s'ha consolidat un grup de recerca a l'Observatori de Bioètica i Dret, Centre Especial de Recerca de la Universitat de Barcelona, ​​amb seu a la Facultat de Dret. En el seu si es desenvolupen activitats diverses que fan que sigui un lloc de trobada per a un nombrós grup de persones que han considerat aportar la seva col·laboració a aquesta activitat acadèmica, de manera que el nostre millor aval és avui el treball realitzat.

El Màster en Bioètica i Dret és un programa de formació de postgrau de la UB que s'adhereix al Programa de Base d'Estudis sobre Bioètica part del Programa d'Educació de la UNESCO.

Pot contactar amb la secretaria del Màster en Bioètica i Dret mitjançant e-mail: master.bd@ub.edu.

Horari d'atenció al públic:

  • dilluns i dimecres de 9:30 a 17:30 h.
  • dimarts i dijous de 9:30 a 14 h.
  • divendres de 9 a 13 h.

 


Direcció

Directora:

Coordinadors:

Tutors:


Professorat

El claustre de professors del Màster en Bioètica i Dret procedeix de diferents àmbits:

  • Catedràtics i professors d'Universitat, especialistes en les diferents matèries del programa.
  • Professionals del Dret i de la Sanitat que exerceixen en les diferents branques implicades en la Bioètica.
  • Membres de diferents entitats, comitès i associacions relacionades amb la problemàtica tractada.
  • Experts en qüestions específiques de reconegut prestigi.

Pilar Antón Almenara
Universitat de Barcelona

Esther Arroyo Amayuelas
Universitat de Barcelona

Manuel Atienza
Universidad de Alicante

Jussara de Azambuja Loch
Pontificia Universidade Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS)

Anna Badia i Martí
Universitat de Barcelona

Imma Barral
Universitat de Barcelona

María Teresa Bella Prieto
Universitat Oberta de Catalunya

Jordi Bonet Pérez
Universitat de Barcelona

Mª Ángeles del Brío
Universidad de Oviedo

Lidia Buisán
Universitat de Barcelona

María Jesús Buxó Rey
Universitat de Barcelona

Lluís Cabré i Pericàs
Hospital de Barcelona

Xavier Calsamiglia
Universitat Pompeu Fabra

María Casado
Universitat de Barcelona

Camilo Cela Conde
Universitat de las Illes Balears

Edorta Cobreros
Universidad del País Vasco

Ignasi Coll Rolduà
Hospital de Barcelona-SCIAS

Mirentxu Corcoy Bidasolo
Universitat de Barcelona

Xavier Curià
Instituto Guttmann

Itziar de Lecuona
Universitat de Barcelona

Josep Egozcue
Universidad Autònoma de Barcelona

Josep Maria Esquirol
Universitat de Barcelona

Joan Esteva de Sagrera
Universitat de Barcelona

Anna Falcó Pegueroles
Universitat de Barcelona

Antoni Font Ribas
Universitat de Barcelona

Fernando García López
Centre Nacional d'Epidemiologia

Ricardo García Manrique
Universitat de Barcelona

Josep Maria Gatell
Hospital Clínic

Yolanda Gómez
UNED

Carmelo Gómez Torres
Universitat de Barcelona

Roser Gonzàlez Duarte
Universitat de Barcelona

Margarita Guillén
Universidad de Santiago

Carlos Humet Cienfuegos-Jovellanos
Hospital de Barcelona

Carmen Lacasa
Hospital de Barcelona

Eleonora Lamm
Universitat de Cuyo

Carlos Lema Añón
Universitat Carlos III

Manuel Jesús López Baroni
Universidad Pablo de Olavide

Florencia Luna
FLACSO-CONICET

Rosina Malagrida
IRSICAIXA

Martí Manyalich
Hospital Clínic de Barcelona

Gemma Marfany
Universitat de Barcelona

María Luisa Marín Castán
Universidad Complutense de Madrid

Eduardo Mariño Hernández
Universidad de Barcelona

Miquel Martínez Martí
Universitat de Barcelona

Joaquín Martínez Montauti
Hospital de Barcelona

Gerard Maté Benito
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta

Víctor Méndez Baiges
Universitat de Barcelona

Esther Mitjans Perelló
Universitat de Barcelona

Oriol Mir Puigpelat
Universitat de Barcelona

María Jesús Montoro Chiner
Universitat de Barcelona

Mónica Navarro
Universitat de Barcelona

Gloria Páez
Hospital Clínic de Barcelona

David Paredes
Hospital Clínic de Barcelona

Glòria Pérez
Agència de Salut Pública de Barcelona

Luís Pintor Pérez
Hospital Clínic de Barcelona

Xavier Pons Ràfols
Universitat de Barcelona

Francesca Puigpelat
Universitat Autònoma de Barcelona

Jorge Riechmann
Universidad Autónoma de Madrid

Cristina Rius i Gibert
Agència de Salut Pública de Barcelona

Marisol Rodríguez
Universitat de Barcelona

Albert Royes
Universitat de Barcelona

Alfonso Ruiz Miguel
Universidad Autònoma de Madrid

Javier Sádaba
Universidad Autónoma de Madrid

Josep Santaló
Universitat Autònoma de Barcelona

Ana Sánchez Urrutia
Universitat de Barcelona

Meritxell Solé Juvés
Universitat de Barcelona

Vladimir de Semir
Ciudad del Conocimiento, Ayuntamiento de Barcelona

Josep Terés
Universitat de Barcelona

Manuel Valdés
Hospital Clínico y Universitat de Barcelona

Antoni Vallès
Universitat de Barcelona

Ramón Valls
Universitat de Barcelona

Antoni Vilà
Universitat de Girona