Màster en Bioètica i Dret UB (adaptat a 120 crèdits ECTS)

Objectius i Destinataris  |  Matrícula  |  Metodologia  |  Programa  |  Opinions  |  Beques  |  Sol·licitud d'informació

XXV Edició del Màster en Bioètica i Dret (2022-2024), títol propi de la Universitat de Barcelona, adaptat, a 120 crèdits ECTS i amb una durada de 2 anys acadèmics.

Ja fa vint-i-cinc anys que vam iniciar la primera edició del Màster en Bioètica i Dret amb l’objectiu de donar resposta des de la universitat pública a una demanda efectivament existent entre els professionals de la salut i entre els del dret o la filosofia pràctica. Es cobria així un buit existent no només en l’oferta de tercer cicle de la Universitat de Barcelona (UB), si no en tot l’ensenyament universitari del país.

L'origen de la vida, el concepte de la mort, la capacitat de prendre racionalment decisions difícils, el valor del principi d'autonomia o el paper de l'Estat en la política sanitària, són bons exemples per il·lustrar la transcendència dels nous problemes que han propiciat l'emergència de la Bioètica com a disciplina i l'enorme florida que, en les últimes dècades, han experimentat les relacions entre biologia, medicina, ètica i dret.

En aquest context, des d'un plantejament pluralista, interdisciplinari i laic, i utilitzant com a fil conductor la resposta donada pel dret a les qüestions que la Biotecnologia i la Biomedicina plantegen, vam emprendre ―en 1994― el Màster en Bioètica i Dret.

El Màster es pot cursar enterament a distància o en format semipresencial, assistint a les sessions presencials que tenen lloc cada any a la Facultat de Dret UB agrupades al llarg de dues setmanes.

Co-organitzat per la Càtedra UNESCO de Bioètica i l'OBD, el Màster en Bioètica i Dret UB és un programa de formació de postgrau de la UB que s'adhereix al Programa de Base d'Estudis sobre Bioètica part del Programa d'Educació de la UNESCO. El Màster es pot cursar enterament a distància, a través del campus virtual, o en format semipresencial, que permet assistir a les sessions presencials que tenen lloc cada any a la Facultat de Dret UB i participar al Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO organitzat per la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB.

El Màster s'orienta a la formació i capacitació en bioètica de professionals sanitaris, biotecnòlegs, membres de comitès d'ètica nacionals, d'investigació i assistencials, operadors jurídics, jutges, periodistes, sociòlegs, politòlegs, treballadors i educadors socials, pedagogs i, en general, a aquelles persones interessades en obtenir una visió global, flexible, social i integradora de la bioètica, emmarcada en el respecte als Drets Humans internacionalment reconeguts, i a aconseguir una formació interdisciplinària que permeti la presa racional de decisions davant problemes i qüestions bioètiques.

L'equip de professors del Màster esta format per professionals i acadèmics de reconegut prestigi i dirigit per la Dra. María Casado ―titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona―. La metodologia s'adapta a les necessitats de cada alumne, procedents de diferents àmbits professionals i geogràfics. Actualment, l’àmbit territorial al que es dirigeix el nostre Màster és molt ampli, ja que comptem amb alumnes d’altres Comunitats Autònomes i d’altres països europeus i llatinoamericans.

El procés d'inscripció està obert. Es prega als candidats interessats en inscriure's consultin la documentació requerida. És imprescindible acreditar la titulació universitària degudament legalitzada i coneixement suficient d'espanyol, atès que el Màster s'imparteix en aquesta llengua.

Trobarà més informació accedint als diferents apartats d'aquesta pàgina web:

Entorn del màster s'ha consolidat un grup de recerca a l'Observatori de Bioètica i Dret, Centre de Recerca de la Universitat de Barcelona, ​​amb seu a la Facultat de Dret. En el seu si es desenvolupen activitats diverses que fan que sigui un lloc de trobada per a un nombrós grup de persones que han considerat aportar la seva col·laboració a aquesta activitat acadèmica, de manera que el nostre millor aval és avui el treball realitzat.

El Màster en Bioètica i Dret és un programa de formació de postgrau de la UB que s'adhereix al Programa de Base d'Estudis sobre Bioètica part del Programa d'Educació de la UNESCO.

Pot contactar amb la secretaria del Màster en Bioètica i Dret mitjançant e-mail: master.bd@ub.edu.

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 h, amb cita prèvia.


Direcció

Directora:

Coordinadors:


Professorat

El claustre de professors del Màster en Bioètica i Dret procedeix de diferents àmbits:

  • Catedràtics i professors d'Universitat, especialistes en les diferents matèries del programa.
  • Professionals del Dret i de la Sanitat que exerceixen en les diferents branques implicades en la Bioètica.
  • Membres de diferents entitats, comitès i associacions relacionades amb la problemàtica tractada.
  • Experts en qüestions específiques de reconegut prestigi.

Material docent elaborat per:

Esther Arroyo Amayuelas
Universitat de Barcelona

Manuel Atienza
Universidad de Alicante

Jussara de Azambuja Loch
Pontificia Universidade Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS)

Anna Badia i Martí
Universitat de Barcelona

Imma Barral
Universitat de Barcelona

Blanca Bórquez
Excel·lentíssima Cort Suprema de Xile

Jordi Bonet Pérez
Universitat de Barcelona

Mª Ángeles del Brío
Universidad de Oviedo

Lidia Buisán
Universitat de Barcelona

María Jesús Buxó Rey
Universitat de Barcelona

Lluís Cabré i Pericàs
Hospital de Barcelona

María Casado
Universitat de Barcelona

Edorta Cobreros
Universidad del País Vasco

Mirentxu Corcoy Bidasolo
Universitat de Barcelona

Itziar de Lecuona
Universitat de Barcelona

Josep Egozcue
Universidad Autònoma de Barcelona

Josep Maria Esquirol
Universitat de Barcelona

Joan Esteva de Sagrera
Universitat de Barcelona

Fernando Estévez Abad
Universitat de Cuenca (Equador)

Anna Falcó Pegueroles
Universitat de Barcelona

Fernando García López
Centre Nacional d'Epidemiologia

Ricardo García Manrique
Universitat de Barcelona

Yolanda Gómez
UNED

Carmelo Gómez Torres
Universitat de Barcelona

Roser Gonzàlez Duarte
Universitat de Barcelona

Carlos Humet Cienfuegos-Jovellanos
Hospital de Barcelona

Carmen Lacasa
Hospital de Barcelona

Eleonora Lamm
Universitat de Cuyo

Carlos Lema Añón
Universitat Carlos III

Manuel Jesús López Baroni
Universidad Pablo de Olavide

Florencia Luna
FLACSO-CONICET

Rosina Malagrida
IRSICAIXA

Gemma Marfany
Universitat de Barcelona

María Luisa Marín Castán
Universidad Complutense de Madrid

Eduardo Mariño Hernández
Universidad de Barcelona

Joaquín Martínez Montauti
Hospital de Barcelona

Irene Melamed
Hospital Nacional General de Niños Ricardo Gutiérrez

Víctor Méndez Baiges
Universitat de Barcelona

Esther Mitjans Perelló
Universitat de Barcelona

Oriol Mir Puigpelat
Universitat de Barcelona

María Jesús Montoro Chiner
Universitat de Barcelona

Mónica Navarro
Universitat de Barcelona

David Paredes
Hospital Clínic de Barcelona

Santiago Peregalli
Hospital Universitari de Ginebra

Glòria Pérez
Agència de Salut Pública de Barcelona

Luís Pintor Pérez
Hospital Clínic de Barcelona

María José Plana
Universitat de Wageningen

Xavier Pons Ràfols
Universitat de Barcelona

Francesca Puigpelat
Universitat Autònoma de Barcelona

Jorge Riechmann
Universidad Autónoma de Madrid

Cristina Rius i Gibert
Agència de Salut Pública de Barcelona

Marisol Rodríguez
Universitat de Barcelona

Albert Royes
Universitat de Barcelona

Javier Sádaba
Universidad Autónoma de Madrid

Josep Santaló
Universitat Autònoma de Barcelona

Ana Sánchez Urrutia
Universitat de Barcelona

Laia Selva
Universitat de Lleida

Meritxell Solé Juvés
Universitat de Barcelona

Josep Terés
Universitat de Barcelona

Manuel Valdés
Hospital Clínico y Universitat de Barcelona

Ramón Valls
Universitat de Barcelona

Antoni Vilà
Universitat de Girona

María José Villalobos
National eHealth Living Lab