Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Publicacions

El caràcter pluridisciplinari de la tasca realitzada des de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) es reflecteix tant en la varietat de les publicacions, com en la diversitat d'enfocaments i continguts, i en la forma mateixa de donar a conèixer els treballs tant individuals com conjunts.

Documents

Tots els documents estàn en format PDF i disponibles en català, castellà i anglès.

Llibres

Publicacions de Bioètica i Dret.

Open Access

Publicacions de lliure accés.

Revista Bioética y Derecho

Publicació cuadrimestral d'accès obert indexada als principals repositoris de qualitat.