Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Beques

Presentació  |  Objectius i Destinataris  |  Matrícula  |  Metodologia  |  Programa  |  Opinions  |  Sol·licitud d'informació

12ª Convocatòria de Beques Càtedra UNESCO de Bioètica UB

La Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Fundació Germanes Saula Palomer, convoca dues beques de matrícula per cursar el Màster en Bioètica i Dret de la UB, XXIV Edició, 2021-2023.


Sol·licitud

Per sol·licitar la beca cal enviar a la seu de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) la següent documentació:

1. Documentació requerida per accedir al Màster en Bioètica i Dret de la UB.

2. Una carta de presentació explicant el seu interès per cursar el Màster i la motivació per optar a la beca.

3. Una carta de recomanació, acadèmica o professional.

4. Opcional: es podrà incloure qualsevol informació addicional que pogués reflectir mèrits rellevants per a la candidatura.


Selecció

La Comissió Acadèmica portarà a terme un procés de selecció entre els/les candidats/es mitjançant l'anàlisi de la documentació rebuda i una possible entrevista telefònica amb els/les finalistes.

La concessió de les beques va lligada a l'admissió al Màster en Bioètica i Dret de la UB. La persona beneficiària de la beca es compromet a cursar el Màster en els terminis establerts per la Comissió Acadèmica.


Criteris de valoració

A més del currículum vitae, es valorarà positivament la vinculació prèvia amb la bioètica així com la posterior aplicació de la formació rebuda i el seu interès social. Igualment es tindran en compte els motius de caràcter econòmic que facilitin l'accés al coneixement d'aquells/es sol·licitants que presentin les millors qualificacions.

Es tindrà en compte la pluridisciplinarietat i diversitat del conjunt amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi d'idees entre estudiants i professionals amb diferents experiències culturals.