Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Avgda. Diagonal 684,
  Facultat de Dret
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 • obd.ub@ub.edu

Matrícula

Presentació  |  Objectius i Destinataris  |  Metodologia  |  Programa  |  Opinions  |  Beques  |  Sol·licitud d'informació

Titulació necessària

Llicenciatura, Diplomatura, Grau o estudis universitaris equivalents.


Eines necessàries

 • Ordinador personal amb connexió a Internet.

Documentació requerida

Alumnes amb titulació Espanyola

Alumnes amb titulació estrangera

Ha de fer-nos arribar la documentació física per correu postal a la Secretaria del Màster en Bioètica i Dret, i també enviar-la per e-mail.

Es realitzarà una selecció entre els preinscrits a partir del currículum vitae que inclogui la formació adquirida i l'experiència professional i, si es considera necessari, s'entrevistarà als candidats.

L'equip de professors del Màster esta format per professionals i acadèmics de reconegut prestigi i dirigit per la Dra. María Casado, titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.

Despeses de matrícula

 • Matrícula del Mòdul I: 2.975 €*
 • Matrícula del Mòdul II: 4.195 €*

*L'import inclou drets d'examen, gestió acadèmica, serveis especials de suport a l'aprenentatge, etc., però no una taxa de 70 euros en concepte de l'Article 23. Serveis específics i de suport a l'aprenentatge de la Universitat de Barcelona, els quals són:
- Campus Virtual.
- Accés a la xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la universitat a través de les diferents aules d'informàtica i wifi.
- Programes docents de llicències comercials i de lliure accés.
- Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
- Biblioteca Digital, revistes electròniques, bases de dades i e-books.
- Servei de préstec d'ordinadors portàtils i e-readers.

*Els enviaments dels diplomes de Màsters i Postgraus propis a les ambaixades i consolats es realitzaran previ pagament d’una taxa de 40€.

Un cop realitzat el pagament l'import de la matrícula no es retornarà en cap cas.