Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Preinscripció i matrícula

Documentació requerida

Titulació necessària: Llicenciatura, Diplomatura, Grau o estudis universitaris equivalents.

Alumnes amb titulació espanyola

Alumnes amb titulació estrangera

Ha de fer-nos arribar la documentació física per correu postal a la Secretaria del Màster en Bioètica i Dret, i també enviar-la per e-mail.

Es realitzarà una selecció entre els preinscrits a partir del currículum vitae que inclogui la formació adquirida i l'experiència professional i, si es considera necessari, s'entrevistarà als candidats.

L'equip de professors del Màster esta format per professionals i acadèmics de reconegut prestigi i dirigit per la Dra. María Casado, titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.

Despeses de matrícula

 • Matrícula del Mòdul I: 3.045 €*
 • Matrícula del Mòdul II: 4.265 €*

*L'import inclou drets d'examen, gestió acadèmica, serveis especials de suport a l'aprenentatge, etc., i una taxa de 70 euros en concepte de l'Article 23. Serveis específics i de suport a l'aprenentatge de la Universitat de Barcelona, els quals són:
- Campus Virtual.
- Accés a la xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la universitat a través de les diferents aules d'informàtica i wifi.
- Programes docents de llicències comercials i de lliure accés.
- Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
- Biblioteca Digital, revistes electròniques, bases de dades i e-books.
- Servei de préstec d'ordinadors portàtils i e-readers.

*Els enviaments dels diplomes de Màsters i Postgraus propis a les ambaixades i consolats es realitzaran previ pagament d’una taxa de 40€.

Un cop realitzat el pagament, l'import de la matrícula no es retornarà en cap cas.