Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Ibero-American Network International Association of Bioethics (IAB)


Fundadores

 • Florencia Luna, Ph.D.
  FLACSO/CONICET
  Membre del Board of Directors de la International Association of Bioethics (IAB)

 

 

 • Débora Diniz, Ph.D.
  Anis - Institut de Bioètica, Brasil
  Antiga membre del Board of Directors de la International Association of Bioethics (IAB)

Coordinadors/es

 
 
 
 


Per què una xarxa Iberoamericana?

La xarxa Iberoamericana de la IAB agrupa a països de Llatinoamèrica, Espanya i Portugal. Sens dubte hi ha diferències enormes entre països com Xile, Colòmbia, Bolívia, Mèxic, Brasil, Espanya, Portugal o Uruguai. Varien quant a grandària i recursos naturals (cal veure la mida d'Uruguai comparat amb el Brasil). Així mateix, la composició de la població és molt variable entre els països: alguns tenen un alt percentatge de població indígena i conserven empremtes de les seves antigues cultures (com és el cas dels asteques, maies i inques), altres tenen profundes arrels africanes, en d'altres, les migracions europees pràcticament van erradicar la població indígena i altres formen part d'Europa. També hi ha varietat de llengües, a més de l'espanyola i portuguesa, les ètniques (Guatemala té vint-i-dos; Espanya té el català i el basc, entre d'altres). Això dóna lloc a una diversitat ètnica, cultural, històrica i social entre els diferents països que, però, també comparteixen trets en les seves tradicions "llatines", connexions històriques i la forta presència de la religió catòlica romana. Així, malgrat les diferències, hi ha llaços comuns i aquests influeixen en la visió dels problemes bioètics.

La xarxa Iberoamericana de la IAB vol promoure el diàleg i una comprensió profunda de les similituds i diferències entre aquestes societats, així com fomentar la investigació i l'anàlisi crítica fora de perspectives dogmàtiques o religioses. Així mateix, la xarxa tracta d'impulsar i reforçar interaccions creatives entre els acadèmics dels diferents països.

Un dels principals objectius de la xarxa és promoure el valor de la discussió lliure, oberta i raonada que permeti arribar a posicions fonamentades i argumentades sobre els principals problemes que enfronta Iberoamèrica o que són d'interès per a la regió.

Una de les innovacions que proposa és portar a terme activitats en els idiomes principals de la regió (espanyol i portuguès). Hem confirmat que l'idioma ha estat un important obstacle a la regió. Tot i que tots els participants en els Congressos de la IAB fan l'esforç per comprendre i comunicar-se en anglès que és l'idioma oficial de la IAB, és molt més difícil per als no angloparlants expressar-se adequadament en una llengua que no és la pròpia. Per tant, presentar un treball de recerca i discutir-ho resulta molt complicat per a moltes persones d'Iberoamèrica. Volem eliminar aquesta dificultat i ajudar als que formen part de la regió a enriquir-se dels beneficis que ofereixen els congressos mundials de la IAB.


Antecedents

La xarxa Iberoamericana va iniciar les seves activitats de manera informal en el 8º congrés mundial IAB de Bioètica en Beijing (2006). Inicialment, les seves organitzadores van ser Debora Diniz (ANIS, Brasil) i Florència Lluna (FLACSO, Argentina). Després de la primera sessió, Asunción Álvarez (Col·legi de Bioètica A.C., Mèxic) es va incloure com a organitzadora, així com María Casado (Observatori de Bioètica i Dret, Espanya). Això ha permès que les activitats s'estenguin de manera equilibrada a quatre centres i persones en llocs estratègics d'Iberoamèrica: Argentina i Brasil a Sud-amèrica (sent aquest últim el membre de llengua portuguesa de la xarxa), Mèxic com un focus d'influència a Nord i Centre Amèrica, i Espanya com la part europea d'aquesta xarxa. Els centres coordinadors i persones involucrades en la seva organització permeten la conducció de les activitats centrals de la xarxa.

La xarxa Iberoamericana de la IAB desitja promoure el diàleg i una comprensió profunda de les similituds i diferències entre les societats dels diferents països Iberoamericans, així com fomentar la recerca i l'anàlisi crítica fora de perspectives dogmàtiques o religioses.

Des del 9º congrés mundial de la IAB, realitzat en Rijeka, Croàcia, on vàrem presentar formalment aquesta xarxa, s'han vingut desenvolupant diverses activitats pròpies. S'ha institucionalitzat la realització de Sessions de la Xarxa Ibero IAB durant els congressos mundials de la IAB (2012 a Rotterdam, 2014 a Ciutat de Mèxic, 2016 a Edimburg, 2022 a Basilea) i, a més, la xarxa organitza reunions pròpies en els períodes que existeixen entre cadascun dels Congressos IAB. Ja s'han dut a terme diverses d'aquestes trobades: a Buenos Aires, organitzada per FLACSO (2007); a Brasília, organitzada pel Conselho Federal de Medicina-CFM (2011); a Madrid, organitzada per l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i el CSIC (2015); i a Mèxic, organitzada pel Seminari de Bioètica de la UNAM i el Col·legi de Bioètica A.C. (2018).


Objectius

Un dels principals objectius de la xarxa és promoure el valor de la discussió lliure, oberta i raonada que permeti aconseguir posicions fonamentades i argumentades sobre els principals problemes que enfronta Iberoamèrica o que són d'interès per a la regió. Pensem que aquest objectiu està en harmonia amb la Declaració de Londres adoptada pel Consell Directiu de la IAB en el seu 5è Congrés Mundial al setembre de 2000. Aquesta declaració reafirma que la bioètica juga un paper central als debats públics i professionals i que la llibertat de discussió és promoguda en molts països i cultures. Mentre aquesta llibertat estigui amenaçada en altres països i cultures i existeixi renuencia a discutir els problemes obertament, les solucions raonades es toparan amb les opinions i tradicions dels llocs. La declaració també afirma que en el discurs públic cap individu o grup pot pretendre tenir el coneixement exclusiu o la solució ètica “correcta” i que només el debat obert i raonat pot conduir a conclusions justificables. Pensem que aquesta xarxa pot promoure aquest pensament obert en el context iberoamericà ajudant a compartir coneixements i experiències sobre els temes que tenen major incidència i abast a la regió.

La xarxa està integrada per diversos nodes que aporten el treball i l'experiència d'institucions de recerca estratègiques, com són FLACSO (Argentina), Anis - Institut de Bioètica (Brasil), la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i el Col·legi de Bioètica A.C. (Mèxic), i l'Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona (Espanya).

Com ja hem esmentat, l'idioma en ocasions és un obstacle en les trobades acadèmiques internacionals. Un mitjà per aconseguir la desitjada discussió raonada és ajudar a la gent a expressar-se en el seu propi idioma (espanyol o portuguès). No obstant això, és important mantenir la relació amb els parlants de l'anglès perquè puguin participar (en les sessions en espanyol o portuguès s'inclouen presentacions de fons i una versió del resum en anglès). Creiem que incorporant aquests altres idiomes promovem l'esperit de la IAB doncs es manté un espai pluralista.


Descripció del funcionament de la xarxa

La xarxa està integrada per diversos nodes que aporten el treball i l'experiència d'institucions de recerca estratègiques, com són FLACSO (Argentina), Anis - Institut de Bioètica (Brasil), la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i el Col·legi de Bioètica A.C. (Mèxic), i l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (Espanya). Tots aquests centres han estat treballant junts al llarg d'aquests anys, per aconseguir la diversitat regional i l'esperit col·laboratiu que desitgem intensificar. Per exemple, la revista "Perspectivas Bioéticas" (publicada en paper per FLACSO durant 20 anys) s'ha fusionat des de l'any 2016 amb la "Revista de Bioètica y Derecho" de la Universitat de Barcelona (online des de 2004), amb el que s'uneixen sinergies per visibilitzar la investigació en bioètica i la producció del coneixement bioètic necessari en les llengües i realitats en què funciona la Xarxa Ibero de Bioètica. En aquesta Revista s'aniran publicant els millors treballs i aportacions realitzades en el si de les activitats de la xarxa Ibero IAB.

La Xarxa Ibero IAB està coordinada pels/les responsables que designa cadascun dels nodes. En l'actualitat, els/les coordinadors/es són: Jorge Linares i María de Jesús Medina Arellano per a Mèxic i Centre Amèrica, Ignacio Mastroleo per a Argentina i el Con Sud, i Itziar de Lecuona per a Europa.


Requisits per associar-se

 • Èsser membre de la International Association of Bioethics (IAB).
 • Enviar el seu Curriculum Vitae actualitzat.
 • Enviar una carta exposant els motius pels quals vol formar part de la xarxa.

Els documents s'han d'enviar en format electrònic a l'adreça obd.ub@ub.edu.


Activitats de la xarxa


Enllaços