Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona

Càtedra  |  Objetius  |  Recerca  |  Publicacions  |  Beques  |  Formació  |  Transferència  |  Programa  |  Activitats

Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB

La Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, atorgada l'any 2007 a la Dra. María Casado per la seva trajectòria en el camp de la bioètica, emmarca el seu treball en el respecte i la promoció dels Drets Humans i propugna una concepció de la bioètica pluridisciplinar, laica i flexible.

Es recolza en l'experiència adquirida per l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona en els camps d'investigació, formació i transferència de coneixement als països en desenvolupament mitjançant el treball en Xarxes.

Forma part del reduït grup de Càtedres UNESCO de Bioètica establertes a tot el món, essent l'única en bioètica a l'Estat Espanyol en aquesta especialitat. A més, forma part de la Xarxa UNITWIN de Càtedres UNESCO del món, de la Xarxa Universitària Global per a la Innovació (GUNI) i del grup de Càtedres UNESCO catalanes.

 • Titular: Dra. María Casado, Universitat de Barcelona (UB). Doctora en Dret. Catedràtica acreditada de Filosofia del Dret. Fundadora del Centre d'Investigació Observatori de Bioètica i Dret de la UB i directora des de la seva creació (1995) fins el 2021. Titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB. Creadora del Màster en Bioètica i Dret i la seva directora fins el 2021. Fundadora del Grup de Recerca Consolidat "Bioètica, Dret i Societat" de la Generalitat de Catalunya i la seva investigadora principal fins el 2021. Coordinadora de la Xarxa per a l'Ensenyament Conjunt de la Bioètica (Unió Europea), de la Xarxa Temàtica Bioètica i Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, de la Xarxa EuroLaninoAmericana de Bioètica i Co-coordinadora de la Xarxa Iberoamericana de Bioètica, de la International Association of Bioethics.

Objectius

 • Contribuir a un debat global, plural i pluridisciplinari sobre els principis i camps d'estudi de la Bioètica, en el marc dels Drets Humans reconeguts.
 • Promoure un sistema integrat d'activitats de recerca, formació i divulgació en Bioètica, i facilitar la col·laboració entre investigadors i professors d'universitats i institucions d'ensenyament superior d'Espanya, Europa i Amèrica Llatina.
 • Afavorir la transferència a països en desenvolupament de l'experiència adquirida en el si de l'OBD en els àmbits de recerca, ensenyament i transferència de coneixement, compartint les seves metodologies i accions de formació.
La Cátedra emmarca el seu treball en el respecte i la promoció dels Drets Humans i propugna una concepció de la bioètica pluridisciplinar, laica i flexible.

Recerca

 • Seminari interuniversitari de recerca en Bioètica
  Mitjançant un sistema combinat de reunions presencials i intercanvis online, permet la generació de coneixements en el context dels projectes de recerca de les universitats que s'integren en les Xarxes de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) i la Càtedra.
 • Programa d'investigadors visitants
  Consisteix en un programa d'estades de recerca a la seu de la Càtedra UNESCO i a les universitats que formen part de les Xarxes de l'OBD que permet rebre investigadors d'alt nivell.
 • Projectes de recerca
  La investigació que es realitza en la Càtedra es finança únicament a través de fons obtinguts en convocatòries públiques autonòmiques, nacionals i internacionals en les quals els projectes són avaluats per parells.

Publicacions

L'objectiu de la Càtedra és contribuir a un debat global, plural i pluridisciplinari sobre els principis i camps d'estudi de la Bioètica en el marc dels Drets Humans reconeguts.

Formació

Formació de Postgrau

 • Màster en Bioètica i Dret UB
  Proporciona ensenyament superior altament especialitzat que permet adquirir una visió global i integradora de la Bioètica i les seves implicacions jurídiques i subministra una formació interdisciplinar en el tractament dels diferents problemes bioètics. Aquest programa conta amb reconeixement internacional, i permet l'accés al programa de Doctorat Europeu en la línia d'investigació “Bioètica i Dret” de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
 • Màster en Alimentació, Ètica i Dret UB
  Planteja una formació específica en Dret i Ètica per a professionals que realitzen la seva activitat en l'àmbit de la investigació i la producció agroalimentària. Aquest programa ofereix, per tant, coneixements i eines multidisciplinaris que faculten a l'alumne per al desenvolupament de noves habilitats que permetin l'exercici efectiu de les seves responsabilitats.
 • Programa de Doctorat Europeu en la línia d'investigació "Bioètica i Dret" de la Facultat de Dret de la UB
  Té com a objectiu principal la formació avançada d'investigadors en els diferents àmbits de la bioètica i la seva relació amb els Drets Humans, des d'un punt de vista interdisciplinari. Es tracta d'una línia interdisciplinar que es troba adscrita al Programa de Dret i Ciència Política, impartit a la Facultat de Dret, que és part de l'oferta de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.
 • Programa associat de Beques de Bioètica
  Fons de beques amb el suport de la "Fundació Germanes Saula Palomer". La Càtedra ofereix beques que faciliten l'accés als nostres programes de formació superior especialitzada, el Màster en Bioètica i Dret i el Màster en Alimentació, Ètica i Dret.

 

Formació de formadors i membres de comitès d'ètica

Es tracta de cursos orientats a la capacitació i formació per a donar resposta a la demanda de professionals formats en bioètica en aquells llocs en els quals es requereix la seva actuació ―especialment com a membres de comitès d'ètica.

La Càtedra contribueix al debat públic en Bioètica a través de la celebració d'un seminari internacional anual obert a la comunitat universitària, a professionals i al públic en general.

Transferència

Transferència mitjançant treball en Xarxes

A través del treball en xarxa de la Càtedra s'ha transferit l'experiència i les metodologies de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) a diverses universitats i països.

La creació de la Xarxa per a l'Ensenyament de la Bioètica amb l'ajuda del programa ALFA de la Unió Europea i de la Xarxa Temàtica de Bioètica i Drets Humans, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, han permès que l'OBD coordini diverses Xarxes integrades per universitats europees, nord-americanes i llatinoamericanes.

Per altra banda, les ajudes obtingudes de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament en diverses convocatòries han facilitat la consolidació d'una sòlida Xarxa d'Investigació i Docència en Bioètica que actualment transfereix el seu bagatge per a la formació en bioètica i per a la creació i implementació de comitès de bioètica en universitats, hospitals i altres institucions dels països participants.

Així mateix, la IberoAmerican Network de la Internacional Association of Bioethics, en la qual l'Observatori i la Càtedra s'integren, pretén estendre el treball en xarxa a tots els països d'Amèrica Llatina.

 

Transferència a Comitès d'Ètica

La Càtedra contribueïx a arribar a una de les prioritats de la secció de Bioètica UNESCO, la creació i implementació de comitès d'ètica i la construcció de capacitats, ja que ofereix suport específic a Comitès d'Ètica per a donar resposta a les necessitats d'una societat intercultural i global.

 

Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans UNESCO

La Càtedra contribueïx a la sensibilització i al debat públic en Bioètica, que la UNESCO preconitza, a través de la celebració d'un seminari internacional anual obert a la comunitat universitària, a professionals i al públic en general, dedicat a difondre i analitzar els principis bioètics i els drets humans recollits en la Declaració. Per a consultar la programació d'aquests Seminaris, pot accedir a la nostra agenda.

El Màster en Bioètica i Dret, formació de postgrau de la Càtedra, proporciona ensenyament superior altament especialitzat que permet adquirir una visió global i integradora de la Bioètica i les seves implicacions jurídiques.

Programa de Bioètica UNESCO i funció de les Càtedres UNESCO de Bioètica

Creat el 1993, el Programa de Bioètica de la UNESCO, part del Programa Ètica de la ciència i dependent del Sector de Ciències Humanes i Socials, serveix com a fòrum intel·lectual per a reflexionar sobre les qüestions bioètiques a escala global.

Un dels seus principals objectius és l'elaboració d'instruments jurídics com ara: Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans (2005), Declaració Universal sobre el Genoma Humà i els Drets Humans (1997) i Declaració Internacional sobre les Dades Genètiques Humanes (2003), perquè serveixin de guia en el moment d'elaborar polítiques, normatives i accions en el camp de la bioètica per part dels estats.

Algunes de les línies obertes pel Programa són l'educació en ètica i la capacitació i enfortiment de capacitats per a comitès d'ètica:

En l'àmbit de l'educació superior i com a part de la formació i la sensibilització en qüestions bioètiques, les Càtedres UNESCO de Bioètica faciliten la cooperació regional entre universitats i la pròpia UNESCO per a l'educació en bioètica. Les Càtedres UNESCO per especialitats i regions ―entre les quals s'inclou un reduït grup de les dedicades a la bioética― es poden consultar a la xarxa UNITWIN UNESCO, iniciativa d'agermanament i interconnexió d'universitats, creada el 1992 per a promoure la recerca, la formació i el desenvolupament de programes des de la UNESCO a través de xarxes universitàries amb l'objectiu de que el coneixement generat transcendeixi fronteres.

El Programa de Bioètica exerceix la secretaria del Comitè Internacional de Bioètica, del Comitè Intergovernamental de Bioètica i de la Comissió Mundial sobre Ètica i Coneixement Científic (COMEST).

Per a més informació sobre el Programa de Bioètica de la UNESCO i els recursos disponibles en accés obert visiti si us plau aquest enllaç.


Activitats