Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Preinscripció i matrícula

Documentació requerida

Titulació necessària: Llicenciatura, Diplomatura, Grau o estudis universitaris equivalents

Alumnes amb titulació espanyola:

Alumnes amb titulació estrangera:

 
Ha de fer-nos arribar tota la documentació per correu electrònic a master.bd@ub.edu.

En cas de necessitar l'original d'algun dels documents, la Secretaria del Màster en Bioètica i Dret contactarà amb vostè per correu electrònic.

 
Es realitzarà una selecció entre les persones preinscrites a partir del curriculum vitae que inclogui la formació adquirida i l'experiència professional i, si es considera necessari, s'entrevistarà als/les candidats/es.
 
El Màster en Bioètica i Dret va ser creat el 1995 per la Dra. María Casado, Titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, i compta amb un equip docent de professionals i acadèmics/ques de reconegut prestigi.

Despeses de matrícula

 • Matrícula del Mòdul I: 3.045 €*
 • Matrícula del Mòdul II: 4.265 €*
 
Un cop realitzat el pagament, l'import de la matrícula no es retornarà en cap cas.
 
*L'import inclou drets d'examen, gestió acadèmica, etc., i una taxa de 70 € en concepte de l'Article 23. Serveis específics i de suport a l'aprenentatge de la Universitat de Barcelona, els quals són:
 • Campus virtual.
 • Accés a la xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la universitat a través de les diferents aules d'informàtica i wifi.
 • Programes docents de llicències comercials i de lliure accés.
 • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
 • Biblioteca digital, revistes electròniques, bases de dades i e-books.
 • Servei de préstec d'ordinadors portàtils i e-readers.
Els enviaments dels diplomes de Màsters i Postgraus propis a les ambaixades i consolats es realitzaran previ pagament d’una taxa de 40 €.