Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Associació de Bioètica i Dret

Amb el nom d'Associació de Bioètica i Dret (ABD) de la Universitat de Barcelona es constitueix una associació amb personalitat jurídica i capacitat d'actuar, de caràcter voluntari i que agrupa totes les persones que disposin del títol oficial del Màster en Bioètica i Dret o que hagin sigut professors/es, i que manifestin un interès concret per qüestions relatives als problemes de salut i biotecnologia, tant de tipus teòric com pràctic.

L'ABD se situa en un marc laic, pluralista i multidisciplinari, presidit per la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO. La seva finalitat és afavorir la promoció i la difusió dels estudis relatius a la visió global i integradora de la bioètica i les seves implicacions jurídiques, per tal d'ajudar a la presa de decisions racionals sobre els problemes que sorgeixen dels avenços científics i de l'alta tecnologia, i contribuir a aclarir el debat sobre els problemes fonamentals en el marc de la bioètica, la salut i la biotecnologia.

L'objectiu és continuar fent de l'ABD un fòrum on analitzar i comentar les qüestions relacionades amb la bioètica que ens preocupen. Aquelles que vivim habitualment, però també les més noves (i no tan noves) que han sorgit amb la pandèmia, o que la pandèmia ha posat en primer pla, que ens forcen a reflexionar i actuar d'una altra manera.

També, la pandèmia de COVID-19 va obrir la possibilitat de relacionar-nos freqüentment per videoconferència, un format que hem mantingut (a més del presencial), ja que ens ha permès ampliar l'àmbit geogràfic de l'associació, a més de significar una gran oportunitat per tornar a unir l'antic alumnat d'Amèrica Llatina, que no podia participar en les activitats presencials, i així potenciar la nostra comunitat de coneixement.

L'ABD organitza sessions en exclusiva per als seus socis/es, però també n'obre d'algunes al públic general, amb la finalitat de participar en el debat social informat.

Amb el pagament d'una petita quota anual (30 €), podrà participar en totes les nostres activitats.


Sessions programades:

Club de lectura: