Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Objectius

 
 • Proporcionar una visió global i integradora de la bioètica i les seves implicacions jurídiques.
 • Aconseguir una formació interdisciplinària en el tractament dels diferents problemes, siguin filosòfics, mèdics, científics o derivats, de les aplicacions de la recerca i del seu tractament jurídic.

 • Contribuir a clarificar el debat al voltant de les qüestions fonamentals de la bioètica; discussió i decisió que pertanyen, per la seva pròpia naturalesa, a la societat en conjunt.

 • Capacitar per a la presa racional de decisions en problemes sorgits dels avenços científics i tecnològics, fomentant el treball en equip entre els/les diferents professionals implicats/des.

 • Formar futurs/es especialistes en bioètica i dret que puguin respondre a la creixent demanda d'experts i expertes en aquests temes.

La metodologia utilitzada en el Màster permet compatibilitzar els estudis amb l'activitat professional, sempre que es mantingui un temps de dedicació constant cada setmana.