Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Metodologia

Criteris d'avaluació

En el Màster s'avaluen de forma independent tres mòduls. Els mòduls 1 i 2 s'avaluen de la següent manera:

 • Preguntes de desenvolupament i casos pràctics de cada unitat.

 • Preguntes test de cada unitat.

 • Participació en els fòrums, valorant especialment la qualitat de les aportacions.

El mòdul 3 correspon al Treball de Fi de Màster i la seva qualificació és sobre 10 punts.

Sessions presencials

Cada any s'organitzen una sèrie de sessions presencials, concentrades al llarg de dues setmanes, que permeten la interacció entre alumnat, professorat i investigadors/es.

L'assistència no és obligatòria.

 • Dates: del 27 de gener al 7 de febrer de 2025

 • Lloc: Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Contingut

Amb la matrícula, s'obté l'accés al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona, on l'alumnat podrà veure i revisar tots els continguts que ofereix el Màster en Bioètica i Dret:

 • Materials docents
 • Bibliografia i materials complementaris
 • Vídeos introductoris de cada unitat
 • Webinars (per unitat) amb l'equip docent per resoldre dubtes i inquietuds
 • Vídeos de les conferències impartides durant les sessions presencials
 • Fòrums de debat
 • Disponibilitat del fons documental de l'Observatori de Bioètica i Dret
 • Butlletí de l'Observatori de Bioètica i Dret
 • Accés a totes les sessions organitzades per l'Associació de Bioètica i Dret durant el curs

Planificació

La metodologia utilitzada en el Màster en Bioètica i Dret permet compatibilitzar els estudis amb l'activitat professional.

Les eines d'aprenentatge disponibles doten de flexibilitat el curs i permeten adaptar-se a les necessitats de cada estudiant, que podrà gestionar el seu temps per ajustar l'agenda laboral a la progressió del Màster.

A més, el format virtual és molt adequat per a un camp d'estudi com la bioètica, que requereix un professorat pluridisciplinari, especialitzat en nombroses àrees de coneixement, i de diverses procedències geogràfiques, per abastar les diferències legals i culturals dels diversos països.

A cadascuna de les unitats del Màster, hi ha lectures addicionals, bibliografia i enllaços a pàgines web que són complementaris a la formació; cada alumne/a pot aprofundir en els temes que més l'interessin, independentment de la resta de participants, del temps i de l'espai, amb tutors/es que li donaran suport sempre que ho necessiti.

La formació del campus virtual es completa amb les sessions presencials, que es condensen al llarg de dues setmanes a principi d'any (tot i que no són d'assistència obligatòria). D'aquesta manera, es facilita l'assistència tant a alumnes amb obligacions professionals que els impedirien assistir a un sistema acadèmic convencional, com a alumnes que cursen el Màster des d'altres països i desitgen desplaçar-se per assistir a les sessions.

Per planificar adequadament l'evolució del curs, des de l'inici, els/les alumnes disposen d'un calendari d'activitats on poden veure les dates de lliurament de treballs i avaluacions.

Cada alumne/a haurà de tenir en compte el seu nivell inicial i la seva capacitat d'aprenentatge per ajustar el temps de dedicació setmanal.

Després de cada unitat, es duu a terme una avaluació dels coneixements adquirits. Les unitats es componen de temes que van acompanyats d'exercicis d'autoavaluació que permeten a l'alumne/a fer un seguiment del seu procés d'aprenentatge.

Després d'aquest treball, si apareixen dubtes o qüestions, l'alumnat pot utilitzar el fòrum de debat del Campus Virtual, connectar-se als webinars per unitat amb l'equip docent, o acudir, per correu electrònic, als/les tutors/es corresponents. Així mateix, des de la Secretaria del Màster estem sempre disponibles per resoldre qualsevol assumpte sobre el seguiment del curs.

Les avaluacions ―4 en el primer mòdul i 4 en el segon― són fruit de la metodologia innovadora del curs; corresponen a inputs d'aprenentatge proactius i incentiven el treball en equip, resolent casos i problemes.

Al final dels dos cursos acadèmics, els/les alumnes hauran de presentar un Treball de Fi de Màster.