Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicacions

El caràcter pluridisciplinari de la tasca realitzada des de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) es reflecteix tant en la varietat de les publicacions, com en la diversitat d'enfocaments i continguts, i en la forma mateixa de donar a conèixer els treballs tant individuals com conjunts.

Documents

Tots els documents estan disponibles en format PDF, en català, castellà i anglès.

Llibres

Publicacions de Bioètica i Dret.

Articles

Articles publicats pels nostres membres i investigadors/es.

Revista Bioética y Derecho

Publicació quadrimestral d'accés obert indexada als principals repositoris de qualitat.