Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Fundadora: Dra. María Casado

Fundadora de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, directora del qual des de la seva constitució el 1995 fins 2021. Creadora i directora del Màster en Bioètica i Dret. Titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.

Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic per la seva contribució a la recerca en Bioètica, des d'una perspectiva fonamentada en els Drets Humans, i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, la Dra. Casado va crear el 1995 l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) que, després de vint-i-cinc anys en funcionament s'ha convertit en punt de referència d'investigadors i acadèmics interessats en les respostes que dóna el Dret a les qüestions que la biotecnologia i la biomedicina plantegen. L’OBD allotja també el Màster en Bioètica i Dret, el primer programa de mestratge en Bioètica en espanyol, des d'un plantejament pluralista, interdisciplinari i laic, i en el qual s'han format més de sis-cents alumnes.

L'activitat investigadora de la Dra. Casado s'ha caracteritzat sempre pel seu alt impacte sobre la realitat jurídica i política de l'Estat: ja el 1996, va promoure la creació de la Comissió de Bioètica de la UB, primera comissió d'ètica d'universitats d'Espanya, de la qual en va ser la Secretària fins el 2004. A més, com a directora del Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret, des de l'any 2000 ha liderat la publicació de més de vint Documents que donen resposta a la necessitat d'analitzar científicament, i des d'un punt de vista pluridisciplinar, les implicacions ètiques, socials i jurídiques de la ciència, a fi de proposar, després, actuacions concretes. Entre altres Documents, cal remarcar els que fan referència a la regulació de l'avortament (2008), de la reproducció assistida (2008), de l'eutanàsia i les voluntats anticipades (2004) o a la recerca amb cèl·lules mare embrionàries (2001), els quals han servit de base per a la regulació espanyola d'aquestes matèries.

Catedràtica acreditada de Filosofia del Dret, la Dra. Casado ha publicat nombrosos llibres i articles, com el llibre “Bioètica, Dret i Societat” (Ed. Trota, 1998/2015), o el més recent “Manual de Bioètica Laica (I): qüestions clau” (amb López Baroni, Ed. UB, 2018). A més, ha coordinat publicacions de reconegut prestigi com el llibre “Sobre la Dignitat i els Principis: Anàlisi de la Declaració Universal de Bioètica i Drets Humans de la UNESCO" (Ed. Aranzadi, 2009), la Col·lecció de Materials de Bioètica i Dret (Ed. Civitas) i la Col·lecció de Bioètica (Eds. UB) que gaudeix del segell de qualitat de l’ANECA. Així mateix, ha dirigit 30 projectes de recerca i és autora de 76 publicacions científiques.

També va crear i dirigeix, des de 2004, la Revista de Bioética y Derecho; és membre de nombrosos comitès científics i editorials i coordinadora de diverses Xarxes que dediquen el seu treball a la Bioètica des d'opcions plurals i pluridisciplinàries. És la investigadora principal del Grup de Recerca Consolidat “Bioètica, Dret i Societat”, de la Generalitat de Catalunya, que va fundar el 2000.

En l'actualitat, la seva recerca se centra en les implicacions de l'ús de tecnologies disruptives, com són l'edició genòmica, la intel·ligència artificial o la nanotecnologia en biomedicina, així com en la necessària adaptació del Conveni d'Oviedo, de la Unió Europea, a la nova realitat científica i social.

Contacta:

Dra. Maria Casado - mariacasado@ub.edu