Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Xarxa de Bioètica i Drets Humans: impactes ètics, jurídics i socials de les novíssimes tecnologies en recerca i reproducció

La finalitat d'aquest projecte és desenvolupar una xarxa temàtica sobre Bioètica i Drets Humans a partir de grups de recerca que treballen en aquest àmbit a Espanya, així com a Europa i Amèrica. Dins de l'ampli camp de la Bioètica i els Drets Humans, l'objecte concret del treball comú és:

 • 1) Analitzar, de manera transdisciplinar, l'impacte de les noves tecnologies d'edició gènica, el seu ús en recerca i la seva aplicació a la reproducció humana assistida per avaluar el seu impacte ètic, jurídic i social, i
 • 2) Proposar pautes de regulació concordes amb les noves realitats científiques, respectuoses amb els Drets Humans reconeguts, que fomentin l'autonomia i la responsabilitat i redundin en la construcció d'una societat més transparent i democràtica.

Les tècniques d'edició gènica han irromput en un ambient d'ultra liberalisme globalitzat i en un context de confusa complexitat normativa. Tot i que en el nostre país i a la UE s'han adoptat polítiques públiques, solucions normatives i decisions de política econòmica que tendeixen a la promoció de la recerca biomèdica, les enormes potencialitats de les tècniques de l'edició gènica fan necessària una nova reflexió i debat que permeti articular el marc ètic-jurídic adequat. En breu l'edició gènica formarà part del treball habitual dels investigadors i, per això, és convenient anticipar-se i contribuir a clarificar conceptes, identificar problemes i promoure pautes de tractament per a les noves qüestions.


Equip investigador

Investigadora principal

 

Membres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners internacionals

 

 

 

 

 

 

 


 


Activitats de la Xarxa de Bioètica i Drets Humans