Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Grup de Recerca Consolidat “Bioètica, Dret i Societat: Anàlisi interdisciplinària dels aspectes ètics, jurídics i socials de la biomedicina, la biotecnologia i les tecnologies emergents”

Informació general

El Grup de Recerca Consolidat (GRC) “Bioètica, Dret i Societat: Anàlisi interdisciplinària dels aspectes ètics, jurídics i socials de la biomedicina, la biotecnologia i les tecnologies emergents” (BIOELSi) (SGR 00353) de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu principal l'anàlisi interdisciplinària i pluralista de les implicacions ètiques, legals i socials derivades del desenvolupament i l'aplicació de la biomedicina i la biotecnologia.

Així mateix, busca consolidar i internacionalitzar la reflexió bioètica des de sòlids suports científics i dins del respecte als drets humans reconeguts.

A partir de la consideració que l'Estat Social i de Dret constitueix un marc d'acord i racionalització per a la resolució dels conflictes amb un caràcter vinculant, el grup analitza l'entramat normatiu constituït per la convergència de regles morals, jurídiques i deontològiques, posant especial atenció a les polítiques públiques i el seu impacte sobre la ciutadania.

Per això, l'estratègia del grup s'encamina a subministrar arguments i propostes que fomentin l'autonomia i la responsabilitat, per contribuir a generar una societat més transparent i democràtica.
 
L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) exerceix les funcions de centre de recerca i docència, per la qual cosa va més enllà de les tasques d'un simple “Observatori”.

Creat el 1995, quan els Observatoris no existien, l'OBD té una trajectòria consolidada que es fonamenta, d'una banda, en el Màster en Bioètica i Dret (creat el 1995), al voltant del qual es va anar formant un nombrós grup interdisciplinari i internacional d'investigació i docència; i de l'altra, en el Grup de Recerca Consolidat “Bioètica, Dret i Societat” de la Generalitat de Catalunya (creat el 2005) i les Xarxes Internacionals constituïdes entorn de l'OBD. A més, és la seu de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, fet que suposa un prestigi internacional afegit.


Membres

Coordinadora del grup:
 
Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona:
 
Personal investigador en formació:
 
Personal tècnic especialitzat:
 
Altres col·laboradors/es:
 • María Jesús Bertrán
 • Sofia Iacomussi
 • Sonia Jiménez
 • Míriam Méndez
 
Investigadors/es d'altres institucions: