Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicada la “Guia per a la incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en la compra pública”

11.10.2018

VSF-Justícia Alimentària Global, en el marc del projecte "Curtcircuit. Justícia Alimentària en la compra pública" desenvolupat amb el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, publica la "Guia per a la incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en la compra pública", elaborada per la Dra. María José Plana, especialista en Dret Alimentari i co-directora del Màster en Alimentació, Ètica i Dret de la Universitat de Barcelona.

Aquesta guia vol servir de document de referència per a les adjudicadores i el personal tècnic de les administracions públiques que estiguin implicades –o tinguin la possibilitat d’implicar-se– en els processos de compra i contractació pública. Mitjançant l’elaboració i difusió d’aquesta guia, adaptada a la nova llei de contractació pública 9/2017, es pretén fomentar la compra pública saludable amb criteris de sostenibilitat alimentària.