Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Programa del Màster

Presentació  |  Objectius  |  Admissió  |  Metodologia  |  Opinions  |  Beques  |  Sessions  |  Sol·licitar informació

 

MÒDUL I. Introducció al Dret

L’objectiu del mòdul és oferir coneixements bàsics i eines sòlides per a entendre el funcionament de l'ordenament jurídic i les particularitats del Dret en enfront d'altres sistemes normatius. Es tracta explicar el Dret a no juristes, per a garantir que l’aplicació del Dret a la seva vida professional es fa de forma correcta. Per a això es fica especial èmfasi en les eines electròniques disponibles i en els errors habituals que els professionals de disciplines no jurídiques solen cometre. D’altra banda, i com que l’activitat de recerca o industrial del sector agroalimentari està afectada per l’activitat de l’Administració, dels Consumidors i dels Competidors, s’analitzaran els procediments i recursos administratius més freqüents, així com els drets dels consumidors i les capacitats del Dret de la propietat intel·lectual i Industrial per a protegir la innovació.


MÒDUL II. Aplicació del Dret al Camp Agroalimentari i de la Gastronomia

La regulació del Dret Alimentari es caracteritza per tenir un contingut altament tècnic, així com per la seva volatilitat – cada mes s’aproven en l'àmbit comunitari més de 10 normes o modificacions normatives que afecten la seguretat alimentària. L’objectiu principal del mòdul és conèixer l’estructura del Dret Alimentari actual, així com ésser capaç d'identificar, interpretar i aplicar les principals normes que componguin l’ordenament jurídic alimentari comunitari de forma autònoma..


MÒDUL III. Polítiques Públiques en l'àmbit Agroalimentari

El mòdul de polítiques públiques ofereix una panoràmica del funcionament del sistema alimentari europeu actual, així com dels seus objectius polítics, oferint, a més a més, formació específica sobre sistemes alimentaris en determinades regions com Amèrica Llatina o EEUU. Tractant temes específics com la relació entre alimentació i salut i el paper dels criteris de sostenibilitat de la cadena alimentaria, es donaran les bases per a entendre que el sistema de seguretat i les polítiques públiques vigents són el resultat d'opcions polítiques específiques i de la importància dels actors implicats en la seva definició, implementació i avaluació (consumidors, empreses i autoritats).


MÒDUL IV. Ètica i Alimentació en el Camp de la Recerca i la Innovació

Aquest mòdul vol dotar a l'alumne de les eines necessàries per a entendre i analitzar les implicacions ètiques i bioètiques de la innovació alimentaria i gastronòmica, així com introduir-lo als debats més importants als quals s'enfronta el sistema alimentari global. Entre altres debats, s’analitzaran qüestions com l’acceptabilitat de les noves tecnologies per part del consumidor, la sostenibilitat de la cadena alimentària, i el concepte de sobirania alimentària. A més a més, aquest mòdul analitza la política comunitària de finançament a la recerca i com la reflexió ètica es converteix en un criteri avaluador de les propostes de projecte. Es duen a terme activitats que permetin dissenyar projectes així com a difondre de forma ètica el coneixement científic.


MÒDUL V. Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster és un treball de recerca dirigit per un tutor. Consisteix en la revisió de l'estat de la qüestió en un tema específic, amb una reflexió original de l'alumne.