Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Objectius i destinataris

Presentació  |  Admissió  |  Metodologia  |  Programa  |  Opinions  |  Beques  |  Sessions  |  Sol·licitar informació

 

Objectius

 • Proporcionar a titulats de disciplines científiques i de les ciències socials coneixements i eines suficients per aplicar el Dret en el camp de l'alimentació i la gastronomia en un mercat global;
 • Proporcionar al jurista generalista formació específica respecte de l'ordenament jurídic i les polítiques públiques alimentàries, especialment a la Unió Europea.
 • Proporcionar una visió global del panorama jurídic, polític i institucional en el qual es desenvolupa la política europea de seguretat alimentària, analitzant polítiques públiques específiques.
 • Capacitar els alumnes per a la reflexió crítica dels aspectes ètics i jurídics vinculats a la investigació agroalimentària i gastronòmica, així com sobre el propi funcionament de la cadena alimentària.
 • Proporcionar coneixements i eines per a la investigació d'acord amb la política de finançament de la investigació UE, amb l'objectiu de capacitar els alumnes per a la definició de propostes de projecte i també per a la gestió dels mateixos.

 

Destinataris

Està dirigit principalment a graduats, diplomats i llicenciats:

 • de disciplines cientificotècniques, en particular de Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Gastronomia, Nutrició Humana i Dietètica, Farmàcia, Biotecnologia i Enginyers Agrònoms.
 • de les ciències socials que volen desenvolupar la seva activitat professional en l'àmbit de l'alimentació i la gastronomia (en particular, politòlegs i periodistes que per la seva activitat requereixen dels coneixements específics que inclou el postgrau).
 • en Dret, amb formació generalista que volen adquirir coneixements especialitzats en Dret Alimentari europeu alhora que coneixements multidisciplinaris que permetin una visió global del sistema alimentari actual.

Aquesta formació multidisciplinària permet gran varietat de sortides professionals, entre altres:

 • Exercici professional en matèria de gestió de la qualitat i assumptes regulatoris en centres de recerca, laboratoris de control alimentari de l’administració i empreses del sector agroalimentari.
 • Recerca tant des de la pràctica professional com de la gestió, organització i administració de projectes de R+I+D amb implicacions en el camp de l'alimentació i la salut i la gastronomia.
 • Exercici del dret, jutges i operadors jurídics de les administracions públiques. Formació específica en les implicacions jurídiques de les innovacions al camp de l'alimentació i la salut i en el funcionament de la cadena alimentària global.
 • Exercici de consultoria politològica i treball en el tercer sector en matèria de drets alimentaris, sostenibilitat i salut.