Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

La Revista de Bioètica i Dret, indexada en quartil 1 de Dialnet, rep la distinció de qualitat i internacionalització de la Universitat de Barcelona per onzè any consecutiu

14.10.2022

La Revista de Bioètica i Dret (RBD) ha rebut, per onzè any consecutiu, la distinció de qualitat i internacionalització que concedeix la Universitat de Barcelona (UB) a les revistes científiques editades per la institució.

Es tracta d'un reconeixement al treball rigorós i a l'aposta del centre de recerca Observatori de Bioètica i Dret (OBD) - Càtedra UNESCO de Bioètica per l'accés obert des dels inicis de la publicació, l'any 2004. Així mateix, la revista s'ha anat adaptant a la política lingüística de la UB, així com a les recomanacions internacionals en matèria d'igualtat i no discriminació.
 
La Revista de Bioètica i Dret és una publicació quadrimestral adreçada a persones interessades en la bioètica aplicada a la salut i les noves tecnologies, en el marc del respecte als drets humans i amb un enfocament metodològic plural, laic i interdisciplinari.

Es posiciona com a referent en els principals repositoris de qualitat com Scopus, SciELO, Erih Plus, IBECS, Carhus+, Redalyc, Latindex i Dialnet, entre d'altres.

En aquest sentit, la RBD està indexada en el primer quartil de Dialnet en les àrees temàtiques de filosofia, dret i filosofia del dret, amb un índex d'impacte de 0.330.