Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicat el número 37 de la Revista de Bioética y Derecho

22.06.2016

Ja està disponible el número 37 de la Revista de Bioética y Derecho. Tal com anunciàvem en anteriors editorials, la Revista ha entrat en una nova etapa en la qual unifica forces amb la Revista Perspectivas Bioéticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

A més, amb aquest nombre, estem de celebració perquè, en el mes de maig, la Revista ha rebut un nou reconeixement a la seva qualitat en ser inclosa en el European Reference Index for the Humanities (ERIH) PLUS, eina de la European Science Foundation (ESF) del Norwegian Social Science Data Services (NSD). Aquest repositori visibiliza i reconeix la recerca d'alta qualitat en les ciències socials i humanitats a Europa, i facilita l'accés a les revistes de recerca publicades en tots els idiomes europeus.

La Revista és el mitjà de comunicació de l'Observatori de Bioètica i Dret i del Master en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, així com del Programa Bioètica de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO). Amb una periodicitat quadrimestral, es dirigeix a totes aquelles persones que desitgin participar en debats sobre temes de bioètica en el marc del respecte als Drets Humans, i des d'un enfocament plural, laic i multidisciplinari, contribuint d'aquesta manera a obrir el debat social a la participació de la ciutadania.

 

Sumario

Podeu accedir gratuïtament al número 37 de la Revista de Bioética y Derecho des d'aquest enllaç.