Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

L'OBD participa a la Fira Ocupacional de la Facultat de Dret UB

15.02.2018

Un any més, l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) participa a la Fira Ocupacional de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. A la fira, celebrada avui 15 de febrer de 2018 de 10h a 18h, l'OBD ofereix informació de la seva oferta formativa als alumnes interessats. Concretament, sobre el Màster en Bioètica i Dret, el Màster en Alimentació, Ètica i Dret, així com de l'activitat del Centre Especial de Recerca en els àmbits de docència, transferència de coneixement interuniversitària i investigació i innovació responsable.

El Màster en Bioètica i Dret s'imparteix des de fa més de 20 anys com a títol propi de la Universitat de Barcelona (1994-2018). Aquest curs de postgrau semipresencial s'adhereix al Programa de Base d'Estudis sobre Bioètica integrat en el Programa d'Educació de la UNESCO. El seu objectiu és proporcionar una visió global, flexible i integradora de la bioètica i les seves implicacions en el marc dels Drets Humans reconeguts internacionalment; aconseguir una formació interdisciplinària en el tractament dels diferents problemes ètics originats per la investigació i les seves aplicacions biotecnològiques; i fomentar el treball en equip entre professionals de diferents disciplines i àmbits de procedència.

El Màster en Alimentació, Ètica i Dret, títol propi de la Universitat de Barcelona, ​​planteja una formació específica en dret, polítiques públiques i ètica per a professionals que realitzen la seva activitat en l'àmbit de la investigació i la producció agroalimentària. Aquest curs de postgrau semipresencial té com a objectius proporcionar coneixements i eines suficients per aplicar el Dret en el camp de l'alimentació i la gastronomia en un mercat global; capacitar els alumnes per a la reflexió crítica dels aspectes ètics i jurídics vinculats a la recerca agroalimentària i gastronòmica; i proporcionar una visió global del panorama jurídic, polític i institucional en què es desenvolupa la política europea de seguretat alimentària.