Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

En obert el llibre "¿Por qué una Bioética Global?"

18.06.2015

Amb motiu del XX aniversari del Programa de Bioètica de la UNESCO, la Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura ofereix accés obert al llibre:

El llibre conté 30 articles, de 4 pàgines cadascun, que presenten múltiples i accessibles definicions de la bioètica i de la seva acció, partint de l'experiència de cadascún dels seus autors, especialistes d'arreu del món, homes i dones, que han contribuït amb el Programa de Bioètica de la UNESCO. Aquest llibre és una expressió més per celebrar els vint anys del Programa. El lector trobarà idees suggerents pel que fa als conceptes i propietats filosòfiques de la bioètica, el seu interès normatiu, camps d'aplicació i desafiaments.

Autors com Daniel Callahan, Michèle Stanton-Jean, María Casado, Federico Mayor, Juliana González, Michael Kirby, Mary Rawlinson, Henk ten Have o Vasil Gluchman, al·ludeixen a la història i interès del Programa de Bioètica de la UNESCO i discuteixen sobre el millor futur dels seus enquadraments en termes de valors, processos, principis i polítiques. És en el discerniment bioètic, des de la seva complexitat, la diversitat cultural, la diferenciació social i la desigualtat econòmica, on es troben respostes, amb els peus en la història local i la vista a l'horitzó holístic.