Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Comunicat de suspensió de les activitats acadèmiques presencials a la Universitat de Barcelona

12.03.2020

Davant l’evolució de l’epidèmia del COVID-19 durant les darreres hores, la UB comunica que, per indicació del Govern de la Generalitat de Catalunya, a partir de demà, divendres 13 de març, se suspenen totes les activitats acadèmiques presencials fins al dia 3 d’abril inclòs. Tenint present que ens trobarem en període de Setmana Santa, l’activitat acadèmica presencial no es reprendrà fins al dia 14 d’abril. Podeu consultar la resolució del rector al Portal de transparència.

En conseqüència, també se suspenen les activitats següents:

 • Cursos i activitats programades als espais de la Universitat (visites de centres de secundària, cursos IL3, cursos EIM, Universitat de l’Experiència, Estudis Hispànics, Fundació Josep Finestres, IDP‐ICE, Formació PAS, etc.).
 • Activitats compromeses mitjançant conveni que hagin de tenir lloc en espais de la UB, i permisos d’ocupació temporal o de lloguers en espais de la UB.
 • Beques de col·laboració de la UB i del Ministeri d’Educació, i pràctiques que es facin en instal·lacions de la UB (les pràctiques que es duguin a terme fora de les instal·lacions de la UB es poden mantenir en funció de l’entitat externa).

La suspensió d’activitats inclou el tancament dels serveis i les instal·lacions següents:

 • Aules i laboratoris on es realitzin activitats docents, incloses les sortides de camp i les pròpies dels estudis de doctorat
 • CRAI (biblioteques i sales d’estudi)
 • Servei d’Esports
 • Cafeteries, bars i restaurants ubicats en instal·lacions de la UB
 • Copisteries i serveis de reprografia ubicats en instal·lacions de la UB

Els membres del PDI i del PAS de la Universitat de Barcelona continuaran prestant els seus serveis, llevat de les activitats acadèmiques presencials.

En el cas del PDI, i en relació amb la docència que té assignada, ha de procurar cercar alternatives per planificar-la temporalment en modalitat no presencial i posar a l’abast dels estudiants els recursos necessaris en el procés del seu aprenentatge, intensificant les respostes als seus dubtes i possibles consultes, a través de correus electrònics o altres vies de comunicació no presencial. En aquesta situació excepcional, cal tenir presents les possibilitats que ofereixen totes les eines relacionades amb la plataforma docent del Campus Virtual UB i del Servei d’Atenció als Usuaris del CRAI.

En el cas del PAS, l’obligació de prestar serveis inclou el personal que estigui adscrit a unitats que es tanquin al públic.

Davant d’una situació excepcional i d’incertesa com aquesta, fem una crida a la responsabilitat i el compromís de tota la comunitat universitària UB amb el servei públic de l’educació superior.

Trobareu la informació actualitzada puntualment a l'espai web i a través de les xarxes socials de la UB.