Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Metodologia

Presentació  |  Objectius  |  Admissió  |  Programa  |  Opinions  |  Beques  |  Sessions  |  Sol·licitar informació

 

La metodologia que s'utilitza en el Màster en Alimentació, Ètica i Dret (MAED) vol facilitar la compatibilitat dels estudis amb l’activitat professional de l’estudiant.

Comptem amb participants de diferents països europeus i llatinoamericans de diversos àmbits professionals, de manera que la sistemàtica del MAED s'adapta particularitzadament a les necessitats de cadascú, independentment del seu àmbit professional i geogràfic, permetent aprofundir en els temes que més li interessin.

Sempre que es treballi de forma regular cada setmana en les activitats del campus virtual, l'alumne serà capaç de superar les avaluacions del curs de forma satisfactòria. Així aconseguim una formació adaptada a la societat actual mitjançant l'ús del "blended-learning", que permet combinar el potencial de la docència presencial amb la potència de les noves tecnologies de la informació.

Per a fer possible l’organització personal durant el curs, la primera setmana del programa es posa a disposició de l'alumne un calendari d'activitats en el que pot veure les dates de lliurament de treballs, activitats i avaluacions.

Juntament amb les classes presencials optatives que es desenvoluparan durant el tot el curs acadèmic 2019-2020, la formació compta amb materials docents i activitats al campus virtual. Així els alumnes poden triar seguir el MAED en format semipresencial o 100% en línia.

Durant els últims mesos del curs, els estudiants han de realitzar les avaluacions finals de cada mòdul i realitzar una Tesina com a Treball Final de Màster, que serà presentada durant l'últim mes del semestre.

El MAED es divideix en 5 mòduls (4 mòduls temàtics i 1 mòdul corresponent a l’elaboració de la tesina de final de master). Per a cadascun dels mòduls del MAED, l’alumne pot accedir des de el campus virtual a un llistat de lectures complementàries, bibliografia i enllaços a pàgines web per a completar la seva formació i autoavaluar els seus coneixements.

Durant tot el curs, l’Equip Acadèmic del Màster està disponible per a resoldre dubtes. Es recomana igualment utilitzar el Fòrum de Debat del Campus Virtual o acudir per correu electrònic als tutors designats.