Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Acte informatiu sobre el Projecte VISC+. Barcelona

El dia 16 de setembre de 2015 té lloc un Acte informatiu sobre el Projecte VISC+: "Projecte VISC+ el mal ús de les nostres dades sanitàries", organitzat per Marea Blanca i la Universitat de Barcelona. A l'acte participarà la Dra. Lidia Buisan, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) i Professora d'Ètica Mèdica de la Universitat de Barcelona, i Cap de l'Àrea d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de l'Hospital General de Hospitalet.

Aquest acte promou que les dades sanitàries no s'utilitzin amb ànim de lucre, sota els següents termes:

 • Si per la recerca en el Sistema Sanitari Públic.
 • No per vendre-les per fer negoci.
 • 1. Les dades sanitàries son personals i pertanyen a cada ciutadà o ciutadana.
 • 2. No ens oposem a la investigació. Ens oposem al mercadeig. Que no es venguin les nostres dades clíniques personals!!
 • 3. L'Administració Pública ha de protegir la nostra privacitat, no pas vendre-la!!
 • 4. Ningú pot garantir, avui en dia, l'anonimat de les dades. Tot es pot revertir des de la tecnologia.
 • 5. Sí a col·laborar amb la Investigació i l' estudi, però amb les condicions i garanties d'allò que és un bé públic i protegit.
 • 6. Signa i difon la teva fulla de NEGACIÓ al projecte VISC+ que pretén una utilització mercantil de les teves dades. I sense haver-nos demanat un consentiment explícit.