Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

ALFA: Xarxa d'Investigació per a l'establiment de Programes per a l'Ensenyament Conjunt de la Bioètica


Objectius

 • Proporcionar els materials específics per a la incorporació de l'assignatura de Bioètica als plans docents.
 • Promoure l'enriquiment professional a través de la cooperació multidisciplinària  (especialistes en Dret, Filosofia, Antropologia Social), creant un equip d'investigació polivalent i transnacional que pugui respondre a la necessitat d'un enfocament que abasti els camps legal, econòmic, sociològic, tecnològic i científic.
 • Aportar elements útils per a la cooperació a la gestió institucional, especialment en el desenvolupament de plans d'estudi i gestió acadèmica.

Justificació

L'article 28 del Capítol X del Conveni per a la protecció dels Drets Humans i la dignitat del ser humà pel que fa a les aplicacions de la Biologia i la Medicina, estableix l'obligació dels Estats signants de suscitar el debat entorn dels problemes derivats de les aplicacions biotecnològiques i contempla el debat públic com un element indispensable per al bon exercici de la democràcia. En aquest sentit, es fa indispensable la formació especialitzada de professionals procedents de diferents àmbits disciplinaris i les Universitats, com a institucions democràtiques i socialment compromeses que són, han d’ assumir el seu paper i, per tant, han de fer ofertes formatives actuals i vinculades a la realitat social.


Qui som?

La Xarxa d'Investigació en Ensenyament Conjunt de la Bioètica està formada per:

Persona responsable del projecte

 • Dra. María Casado González
  Titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona
  Directora de l'Observatori de Bioètica i Dret

Institucions membres de la Xarxa

De la Unió Europea

 • Universitat de Barcelona (coordinació) - ESPAÑA
 • Universitat Nova de Lisboa - PORTUGAL
 • Vrije Universiteit Brussel - BÈLGICA

D'Amèrica Llatina

 • Universitat Nacional de Buenos Aires - ARGENTINA
 • Universitat de Xile - XILE
 • Pontifícia Universitat de Porto Alegre - BRASIL
 • Universitat de Panamà - PANAMÀ
 • Universitat de Cuyo - ARGENTINA

Descripció

El projecte va tenir com objectiu l’elaboració d’un programa comú per a la inclusió de l'assignatura de Bioètica en els plans d'estudi de les universitats participants.

Es va establir un programa complet de caràcter introductori i dos més d’específics sobre els aspectes biotecnològics i biomèdics per poder ser cursats a continuació del primer.

A tal fi, una vegada determinat l'estat real de la disciplina a les diferents universitats participants, es van generar els materials necessaris i es va seleccionar la bibliografia corresponent al programa proposat.

Paral·lelament, el projecte va voler tenir impacte social i conseqüències ètiques mitjançant la formació d'especialistes en l'àmbit de la bioètica aplicada. Aquest objectiu general va ser també doble:

 • En una primera fase es va tractar d'identificar quins eren els problemes reals que la falta de formació específica en bioètica suscitava en la formació acadèmica general dels països participants.
 • En la segona fase del projecte es va subministrar una oferta acadèmica que aportés vies de solució als problemes detectats.
 • Davant una situació de precarietat de l'oferta acadèmica en relació als temes biotecnològics i bioètics, una societat responsable està obligada a prendre mesures i a que les seves propostes siguin compatibles amb les diferents concepcions i tradicions morals i jurídiques existents en el seu si, ja que la nostra comunitat és per definició plural i democràtica.
 • Els objectius proposats es van poder aconseguir mitjançant el treball interdisciplinari, l'avaluació dels problemes i la discussió dels diversos punts de vista en els aspectes ètics, socials, polítics i jurídics.

Resultats aconseguits

 • Proposta d'innovació acadèmica mitjançant l'elaboració d'assignatures comunes (troncals o optatives) a oferir en els plans docents de les Universitats participants del programa.
 • Publicacions d'estudis i/o resultats de reunions de treball, de les quals sorgiran els programes i bibliografia de les assignatures que podran ser adaptats per altres universitats alienes a aquest programa, així com els criteris d'avaluació, etc.
 • Materials didàctics de tipologia diversa (qüestionaris, esquemes de treball, diapositives, etc.).
 • Creació d'un fons comú de documentació en temes de bioètica.
 • Preparació, disseny i publicació de pàgines web per la difusió electrònica de debats i de documents d'importància per a la gestió institucional i acadèmica.

Activitats realitzades

Primer any

 • Primera sessió general de treball:
  Delimitació puntual de les especialitzacions que es podien oferir
  Especificació de les eines metodològiques
 • Distribució de documents provisionals
  Rondes de discussió del material

Segon any

 • Segona sessió general de treball:
  Elaboració de les bibliografies
 • Distribució de documents provisionals:
  Rondes de discussió del material
 • Tercera sessió general de treball:
  Elaboració definitiva del programa i de les bibliografies
 • Rondes de discussió dels anteriors materials conjunts
 • Establiment de criteris d'avaluació general
  24º Mes: lliurament del document final

Reunions celebrades

 • Barcelona
 • Buenos Aires
 • Santiago de Xile

Cursos

Assignatures optatives específiques

Postgraus i Màsters


Materials

Materials docents

 • CASADO, M. y BUXÓ, M.J. (coord.). Riesgo y precaución. Ed. Residència d’Investigadors CSIC - Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005.

Bibliografies