Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Sessions de la Xarxa Iberoamericana de Bioètica, en el marc del XVI Congrés Mundial de Bioètica

El 20 i el 22 de juliol de 2022, se celebren les Sessions de la Xarxa Iberoamericana de Bioètica, en el marc del XVI Congrés Mundial de Bioètica de la International Association of Bioethics (IAB); una edició que acollirà l'Institute for Biomedical Ethics a la Universitat de Basilea, a Suïssa.

Les sessions tindran com a temàtica central "La bioètica post COVID-19: lliçons apreses i interrogants pendents a la regió iberoamericana".

Programa:

Dimecres, 20 de juliol de 2022, de 12 h a 13:15 h (hora de Basilea, UTC+2): Taula de ponències convidades

Coordinadors/es: Dra. María de Jesús Medina Arellano (Col·legi de Bioètica de Mèxic) i Dr. Ignacio Mastroleo (FLACSO Argentina)
 
Ponents:
 • Dr. Manuel Jesús López Baroni (Observatori de Bioètica i Dret, Espanya): ponència "La vacunación de los niños por la pandemia" ("La vacunació dels nens per la pandèmia")
 • Dr. Eduardo Rivera López (Universitat Torcuato Di Tella, Argentina): ponència "Qué podemos aprender de la pandemia en materia de asignación de recursos sanitarios en condiciones de escasez extrema" ("Què podem aprendre de la pandèmia en matèria d'assignació de recursos sanitaris en condicions d'escassetat extrema")
 • Dr. Patricio Santillán Doherty (Col·legi de Bioètica de Mèxic)

Divendres, 22 de juliol de 2022, de 12 h a 13:15 h (hora de Basilea, UTC+2): Taula de comunicacions

Coordinadors/es: Dra. Fabiola Leyton i Dr. Ramón Suárez (Observatori de Bioètica i Dret, Espanya)

Es presentaran les comunicacions següents, seleccionades mitjançant la convocatòria d'abstracts tancada el 15 de maig de 2022:

 • Alexander Cardona Giraldo (Barco Hospital-Fundación italocolombiana, Colòmbia): "Lecciones aprendidas e interrogantes en la región iberoamericana. Una mirada desde salud pública, la política, la arista social, el matiz económico y el elemento cultural" ("Lliçons apreses i interrogants a la regió iberoamericana. Una mirada des de la salut pública, la política, l'aresta social, el matís econòmic i l'element cultural")
 • Claudia Patricia Orellana Robalino (Advocada, Mèxic): "Biopolítica, biopoder y la vacuna obligatoria contra el COVID-19, lecciones desde Ecuador" ("Biopolítica, biopoder i la vacuna obligatòria contra el COVID-19, lliçons des de l'Equador")
 • Diego Mendi (Universitat Nacional de Rosario, Argentina): "Tratamiento de datos de salud, intimidad y pandemia por COVID-19: el caos de Argentina" ("Tractament de dades de salut, intimitat i pandèmia per COVID-19: el caos d'Argentina")
 • Génesis I. Galué-Saghir (Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Panamà): "Un enfoque de opinión en el medio de la investigación científica y clínica" ("Un enfocament d'opinió enmig de la investigació científica i clínica")
 • Gisela Isabel Fernández Rivas Plata (Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona): "La validación de VMEs para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y su uso posterior a la emergencia sanitaria: el caso del VME Masi" ("La validació de VMEs per fer front a la pandèmia de COVID-19 i el seu ús posterior a l'emergència sanitària: el cas del VME Masi")
 • Márcia de Cássia Cassimiro (Fundació Osvaldo Cruz, FIOCRUZ Brasil): "Bioética pós-COVID-19: lições aprendidas e litígios da pandemia no Brasil" ("Bioètica post-COVID-19: lliçons apreses i litigis de la pandèmia al Brasil")
 • María Isabel Zuleta y Claudio F. Capuano (Universitat de Buenos Aires): "Investigaciones clínicas en tiempos de COVID-19: nuevos diseños, nuevos desafíos éticos" ("Investigacions clíniques en temps de COVID-19: nous dissenys, nous desafiaments ètics")
 • Sonia Jimeno (Universitat de Barcelona): "Bioprecariedad en la era poscovid" ("Bioprecarietat a l'era post-covid")
Important: per poder participar com a comunicants a les sessions en línia, cal registrar-se en el XVI Congrés Mundial de Bioètica. Trobarà tota la informació aquí.