Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

XIII Congrés Mundial de la International Association of Bioethics. Edimburg, Escòcia

Del 14 al 17 de juny del 2016 té lloc, a Edimburg (Escòcia), el XIII Congrés Mundial de la International Association of Bioethics, organitzat per la International Association of Bioethics (IAB).

La International Association of Bioethics es va fundar el 1992 i compta amb membres de tot el món de múltiples disciplines. La IAB es troba fermament compromesa amb el debat lliure i obert de les qüestions bioètiques i del desenvolupament de la bioètica des d'un punt de vista global i integrador.

Participen en aquest congrés l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona i la Xarxa Ibero-American Network International Association of Bioethics (IAB).


El XIII Congrés Mundial de Bioètica organitzat per l'Associació Internacional de Bioètica (IAB, sigles en anglès), de la qual és part la Xarxa Iberoamericana de Bioètica, tindrà lloc a Edimburg el 14, 15, 16 i 17 de juny del 2016.

La Xarxa Iberoamericana, coordinada per la Dra. Florencia Luna, directora del Programa de Bioètica de FLACSO (Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials) i per la Dra. María Casado, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona, per la Dra. Debora Diniz (ANIS, Brasil) i pels Drs. Jorge Linares (Seminari de Bioètica de la UNAM) i Patricio Santillán (Col·legi de Bioètica de Mèxic), té com a objectiu principal la promoció del diàleg bioètic entre les societats llatinoamericanes i eurollatines.

La xarxa Ibero-Amèrica vol contribuir a la creació d'un espai de discussió lliure i obert en el qual els investigadors que no tenen l'anglès com a llengua vehicular, se sentin còmodes exposant els seus plantejaments sobre els problemes bioètics en el seu idioma habitual (espanyol o portuguès); contribuint així a facilitar la transferència de coneixements i l'accessibilitat de les regions no anglosaxones a participar activament en el Congrés Internacional de Bioètica, acció que al seu torn promou l'esperit de la IAB com a espai pluralista.

Amb aquest objectiu, dins del XIII Congrés-IAB, la Xarxa Ibero-Amèrica disposarà de dues sessions paral·leles amb la temàtica "El públic i el privat en bioètica". S'anima als interessats a l'enviament de comunicacions relacionades amb aquest eix temàtic, sigui quin sigui l'enfocament disciplinar del que es parteixi.


Requisits Presentació oral

 • Les comunicacions tindran màxim 300 paraules amb el següent format:
  - Títol
  - Nom autor / s (identificant la persona que la presentarà)
  - Paraules clau (5 paraules que millor defineixin el tema tractat)
  - Resum: problema, metodologia, originalitat i conclusió

Totes les comunicacions s'han d'enviar en format Word o Pdf, a l'adreça de correu electrònic iberoiabedimburgo@gmail.com, amb data límit 15 de febrer de 2016, inclòs.

Les comunicacions han d'estar redactades preferentment en espanyol o portuguès però s'acceptaran també en italià o francès.

Les presentacions orals, en cas de ser acceptades, es presentaran en l'idioma de la comunicació, però s'ha d'adjuntar un PowerPoint en anglès per facilitar el seu seguiment als participants d'altres procedències.

Un cop els participants arriben al Congrés, les pautes generals són les establertes per la IAB, veure en el següent enllaç.

La presentació de comunicacions a la Xarxa Ibero-Amèrica no exclou els participants de la presentació paral·lela d'altres comunicacions en les altres sessions del Congrés. Per a més informació sobre la submissió de comunicacions al Congrés veure l'enllaç.


Comitè Avaluador

L'avaluació dels treballs serà dut a terme pel comitè científic ad hoc format pels coordinadors de la xarxa.

Transcorreguts 30 dies d'haver finalitzat el termini d'admissió de treballs, es comunicarà particularment als autors el resultat de l'avaluació.