Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

La col·lecció de Bioètica, d’Edicions de la UB, obté el Segell de Qualitat en Edició Acadèmica

12.07.2018

La col·lecció de Bioètica, dirigida per María Casado, directora de l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD-UB), ha obtingut el Segell de Qualitat en Edició Acadèmica, una distinció que atorguen l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

La col·lecció de Bioètica promou una concepció de la bioètica flexible, pluridisciplinària i laica, en el marc del respecte als drets humans reconeguts, i fomenta el debat informat sobre «les qüestions ètiques relacionades amb la medicina, les ciències de la vida i les tecnologies connexes aplicades als éssers humans, tenint en compte les seves dimensions socials, jurídiques i ambientals» (art. 1.1, Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans).

La Unió d’Editorials Universitàries Espanyoles (UNE) va endegar el Segell de Qualitat en Edició Acadèmica l’any 2015, conjuntament amb l’ANECA i la FECYT, amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència científica del procés editorial de les col·leccions publicades tant per les universitats com per les editorials científiques privades.

La col·lecció de Bioètica, que Edicions de la UB edita des del 2012, inclou monografies, obres col·lectives, i també els documents i declaracions (en accés obert i traduïts a diferents llengües) del Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de la Universitat de Barcelona. Aquesta entitat, a través del diàleg constant entre universitat i societat, pretén incidir en el poder legislatiu i polític per tal de propiciar canvis normatius i generar opinió en les societats científiques, els mitjans de comunicació i la ciutadania.

El consell editorial està format per Sarah Chan (Universitat d’Edimburg), Itziar de Lecuona (Universitat de Barcelona), Florencia Luna (FLACSO Argentina), Albert Royes i Qui (Universitat de Barcelona), Rodolfo Vázquez (Institut Tecnològic Autònom de Mèxic). D'aquesta manera, la col·lecció de Bioètica aspira a convertir-se en un referent que, des de l’acadèmia i en el marc dels processos d’investigació interdisciplinaris, promogui el debat sobre les qüestions de la bioètica considerades clàssiques, com ara l’inici i la fi de la vida o les relacions metge-pacient, i també les més innovadores, fruit de l’impacte del coneixement científic i les seves aplicacions en l’ésser humà, la societat i el medi ambient. A més, pretén generar un pensament crític, incorporar enfocaments multiculturals i projectar la investigació en bioètica vinculada als drets humans internacionalment reconeguts, que avui en dia es produeix en l’àmbit iberoamericà.

Els darrers títols publicats són: La relación médico-paciente, de Joaquín Martínez Montauti; De la solidaridad al mercado. El cuerpo humano y el comercio biotecnológico, de María Casado (coord.); El origen de la bioética como problema, de Manuel Jesús López Baroni; Morir en libertad, d’Albert Royes (coord.); Desapariciones forzadas de niños en Europa y Latinoamérica. Del convenio de la ONU a las búsquedas a través del ADN, de María Casado i Juan José López Ortega (coord.); La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco y la discapacidad, de María Casado i Antoni Vilà; Document sobre bioètica i discapacitat, de María Casado i Antoni Vilà (coord.); ADN forense: problemas éticos y jurídicos, de María Casado i Margarita Guillén (coord.); Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres, d’Eleonora Lamm, i La confidencialitat en l’assistència sanitària. Del secret mèdic a la història clínica compartida a Catalunya, de Lídia Buisan.

María Casado és professora a la Facultat de Dret de la UB i directora de l’OBD de la Universitat de Barcelona des que es va fundar l’any 1995. El 2007 va rebre la titularitat de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB. Ha estat membre del Comitè de Bioètica d’Espanya, de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona i del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya, així com de l'Associació Internacional de Bioètica (IAB). El 2006 va rebre la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya a la contribució al progrés científic i tecnològic, i el 2017 el reconeixement a la defensa i promoció dels drets humans que atorga la Suprema Cort de Justícia de la Nació de Mèxic. La seva principal línia de recerca és la relació entre bioètica i dret, especialment els drets humans, i la discussió i l’anàlisi dels anomenats casos difícils que els avenços de la biotecnologia imposen a la societat com un repte a causa de les seves implicacions ètiques, jurídiques i socials. A banda de les obres que ha publicat en la col·lecció, també cal destacar-ne les següents: Nuevos materiales de bioética y derecho (comp.) (Mèxic, 2007); Las leyes de la bioética (Barcelona, 2004); El Alzheimer: problemas éticos y jurídicos (comp.) (València, 2002), i Estudios de bioética y derecho (comp.) (València, 2000).