Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

"XII Seminario Internacional sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO: 'Educación, formación e información en materia de bioética'"

26.12.2017
Diario del Derecho

La Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona celebra el XII Seminario Internacional sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO: "Educación, formación e información en materia de bioética", organizado por el Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) - Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona.