Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Sol·licitud d'articles originals sobre Alimentació, Ètica i Dret per al número 42 de la Revista de Bioética y Derecho

12.04.2017

La Revista de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, ​​amb el suport del Màster en Alimentació, Ètica i Dret, efectua aquest call for papers per a un monogràfic sobre Alimentació, Ètica i Dret.

L'interès pels aspectes bioètics, jurídics i polítics dels sistemes alimentaris i de la producció d'aliments ha crescut de forma significativa en els darrers anys arran tant dels recents escàndols sobre frau o problemes de seguretat en la cadena alimentària, com de la possibilitat d'accedir ―a través d'Internet― a la més variada informació sobre els aliments, la seva seguretat i les condicions en què es produeixen.

Per aquest motiu fem aquesta crida a col·laboracions relacionades amb els següents temes:

 • Bioètica, dret i alimentació
 • Aspectes jurídics i polítics o ètics a la seguretat alimentària
 • Sobirania alimentària i bioètica
 • Dret alimentari i percepció dels consumidors
 • Comunicació de riscos alimentaris
 • Aspectes ètics o jurídics de la sostenibilitat de la cadena alimentària
 • Salut pública, alimentació i bioètica

La Revista acceptarà treballs originals escrits en castellà, català, francès, anglès, portuguès o italià, amb una extensió màxima de 6.000 paraules, incloent referències, bibliografia, taules i gràfics. El fitxer s'ha d'enviar en format MS Word, lletra Cambria o Arial 12, a doble espai. Els originals s'han d'enviar a través d'aquest enllaç. No no s'admetran articles en PDF ni enviats per correu electrònic.

 • Data de tancament per a l'enviament de col·laboracions: 5 de novembre de 2017

La Revista de Bioética y Derecho és una publicació quadrimestral de l'Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, ​​que es dirigeix ​​a les persones interessades per la bioètica aplicada a la salut i les noves tecnologies, en el marc del respecte als Drets Humans i amb un enfocament metodològic plural, laic i interdisciplinari. La nostra Revista es troba indexada en DOAJ, SciELO, ERIH Plus, IBECS, Carhus+, Redalyc, Latindex, entre d'altres índexs i repositoris de qualitat reconeguda.