Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

La Revista de Bioètica i Dret obté el Segell de Qualitat a les Revistes Científiques atorgat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT)

24.10.2023

La Revista de Bioètica i Dret ha obtingut el Segell de Qualitat a les Revistes Científiques atorgat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT), que reconeix la qualitat científica i editorial de les publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització internacionalment reconeguts.

A més, la FECYT reconeix la menció a les bones pràctiques editorials en igualtat de gènere que promou aquesta publicació.

Aquest guardó ratifica la qualitat de la feina que, des de fa dinou anys, realitza l'equip editorial de la revista, juntament amb el cos de revisores i revisors, l'equip tècnic i l'entitat editora.

La Revista de Bioètica i Dret, d'accés obert i periodicitat quadrimestral, es publica des de l'Observatori de Bioètica i Dret i el Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, i pretén proporcionar accés lliure al coneixement generat pel centre de recerca, des d'un enfocament plural, laic i multidisciplinari.

Així mateix, es posiciona com a referent en els principals repositoris de qualitat (SCOPUS, DOAJ, SciELO, Latindex, Carhus+, entre d'altres) i ha rebut, per onzè any consecutiu, la distinció de qualitat i internacionalització que concedeix la Universitat de Barcelona a les revistes científiques editades per la mateixa institució.