Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicació del llibre "La autonomía reproductiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" d'Alonso Pino Ávila

23.02.2023

L'editorial Aranzadi - Civitas (Thomson Reuters) publica, aquest mes de febrer, el llibre “La autonomía reproductiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” (“L'autonomia reproductiva en la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans”), escrit pel Dr. Alonso Pino Ávila, professor associat de Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona.

Es tracta, precisament, de la publicació de la seva tesi doctoral que va defensar l'octubre del 2022: “La jurisprudencia bioética del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: aborto, reproducción y eutanasia” (“La jurisprudència bioètica del Tribunal Europeu de Drets Humans: avortament, reproducció i eutanàsia”). Aquesta tesi forma part de la Línia de Bioètica i Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, i va ser dirigida pel Dr. Ricardo García Manrique, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret i professor del Màster en Bioètica i Dret, i tutoritzada per la Dra. María Casado, titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica i fundadora de l'Observatori de Bioètica i Dret.

Aquesta obra es publica en el marc del projecte de recerca “CONBIOLAW.20. El Convenio de Oviedo cumple 20 años: propuestas para su adaptación a la nueva realidad social y científica” (“CONBIOLAW.20. El Conveni d'Oviedo fa 20 anys: propostes per adaptar-se a la nova realitat social i científica”) del Ministeri d'Economia i Competitivitat del Govern d'Espanya.

A més, forma part de la col·lecció de llibres de bioètica que l'Observatori de Bioètica i Dret publica amb l'editorial Aranzadi - Civitas (Thomson Reuters). Pot consultar la resta de títols en aquest enllaç.

Sinopsi:

Un nombre significatiu de drets reproductius ha estat reclamat davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), en la jurisprudència del qual és possible identificar una doctrina jurisprudencial sobre aquests drets, i això malgrat que no apareixen ni a la lletra del CEDH ni a la del Conveni d'Oviedo.

El TEDH ha hagut de mitjançar entre les demandes de reconeixement d'aquests drets inclosos en l'autonomia reproductiva, presentades per particulars, i la reclamació de respecte a la sobirania estatal en la seva regulació, al·legada pels governs. La seva resposta ha estat l'elaboració d'una doctrina preferentment procedimental, que atorga un ampli marge d'apreciació als Estats a l'hora de reconèixer nous drets, a la vegada que els exigeix la garantia efectiva dels drets reproductius reconeguts en els ordenaments estatals. Aquesta solució es mostra com a inconsistent, ja que exigeix complir amb obligacions procedimentals a les quals no correspon un dret substantiu.

La incoherència assenyalada suposa un resultat poc satisfactori des d'un punt de vista teòric, però comprensible des d'una aproximació pragmàtica, defensada pel TEDH, des de la qual es pretén avançar en el reconeixement i la garantia dels nous drets en col·laboració amb els Estats, ja que fer-ho en contra seva resultaria finalment contraproduent. El TEDH hauria assumit una aproximació realista a la protecció dels drets reproductius.

Títol: “La autonomía reproductiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”