Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Podcast "Impacto y retos de la nueva regulación de la eutanasia en España a la luz del trabajo del Observatorio de Bioética y Derecho", amb Blanca Bórquez, María Casado i Mirentxu Corcoy

Arran de la nova llei de l'eutanàsia aprovada a Espanya el passat 24 de març de 2021, les Dres. Blanca Bórquez, María CasadoMirentxu Corcoy analitzen, en aquest podcast, les qüestions no resoltes per la nova normativa i els reptes de futur que planteja. També, realitzen un recorregut per tots els documents i llibres sobre la matèria que l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) ha publicat al llarg dels seus 25 anys d'història, amb propostes i recomanacions que han estat recollides en aquesta nova regulació.

Consultar el document "Anàlisi sobre l'impacte normatiu dels documents de l'OBD relatius a l'eutanàsia i reptes de futur"