Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

"De la solidaridad al mercado. El cuerpo humano y el comercio biotecnológico", nova publicació de l'OBD

31.05.2017

Edicions de la Universitat de Barcelona ha publicat, al maig de 2017, el llibre "De la solidaridad al mercado. El cuerpo humano y el comercio biotecnológico", coordinat per la Dra. María Casado, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), del Màster en Bioètica i Dret i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.

El llibre, desenvolupat en el marc del Projecte de Recerca "Transferències de material biològic d'origen humà: aspectes socials, jurídics i bioètics" (DER2014-57167-P), explora, des d'un enfocament bioètic i transdisciplinar, com és possible que segueixin declarant-se vàlids els principis de justícia global i respecte als drets i no obstant això, cada vegada en major mesura, s'accepti la comercialització del cos humà, de les seves parts i components.

L'aplicació de criteris que prioritzen les relacions mercantils no solament per a l'economia, sinó també per al conjunt de la societat, lliura a la tirania del mercat camps que es reservaven a la gratuïtat i la solidaritat entre les persones, com és el cas del cos humà.

L'anàlisi elaborada en el llibre s'insereix en el treball que des de 1995 duu a terme l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), centre de recerca i docència de la Universitat de Barcelona que coordina diverses xarxes d'àmbit internacional, i treballa en l'anàlisi de les implicacions ètiques, legals i socials de les biotecnologies amb un enfocament interdisciplinari i laic. En aquesta publicació han col·laborat diversos membres de l'OBD: Manuel Atienza, Salvador Darío Bergel, Ricardo García Manrique, Itziar de Lecuona, Albert Royes i Ana Rubio.

Aquesta obra forma part de la Col·lecció de Bioètica de l'OBD, dirigida per la Dra. María Casado, que promou una concepció de la bioètica flexible, pluridisciplinària i laica, en el marc del respecte als drets humans reconeguts, i fomenta el debat informat sobre "les qüestions ètiques relacionades amb la medicina, les ciències de la vida i les tecnologies connexes aplicades als éssers humans, tenint en compte les seves dimensions socials, jurídiques i ambientals" (art. 1.1, Declaració Universal sobre Bioètica i Drets humans).