Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Xarxa de Comitès d'Ètica d'Universitats i Organismes Públics de Recerca

El progrés de la ciència i la tecnologia està lligat a un important debat social sobre els aspectes ètics de la recerca i el desenvolupament, especialment en els àmbits de la biomedicina, la genètica i l'experimentació animal. Potenciar el debat, la comunicació i la col·laboració sobre la dimensió ètica de la investigació al país és l'objectiu del portal de la Xarxa de Comitès d'Ètica d'Universitats i Organismes Públics de Recerca, que està administrat per la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (UB).

Amb el seu portal, operatiu des del dia 1 de febrer de 2006, la comunitat científica disposa d'un espai virtual per facilitar i potenciar el contacte i la col·laboració entre els comitès o comissions d'ètica de les institucions. En un sentit més ampli, la web posa a l'abast de tota la comunitat científica la informació més rellevant sobre protocols, normatives, documents, notícies, convocatòries, enllaços d'interès, fòrum de discussió i altres continguts que volen donar resposta als reptes de la investigació actual.

La UB, conscient de les implicacions ètiques derivades de la recerca en múltiples àrees del coneixement, compta amb la Comissió de Bioètica (CBUB), el Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA), el Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona (CEIC Hospital Clínic) i el Comitè Ètic d'Investigació Clínica Ciutat Sanitària de Bellvitge (CEIC Bellvitge). A més, en l'àmbit de la UB, també hi ha l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), amb seu a la Facultat de Dret UB.