Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Una publicació revela la gran incidència dels documents de l’OBD en la legislació

09.02.2011

L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) –amb seu al Parc Científic Barcelona– presenta un nou llibre: «Reedició i anàlisi de l'impacte normatiu dels Documents de l’OBD sobre salut sexual i reproductiva en l'adolescència i sobre la interrupció voluntària de l'embaràs». L’obra analitza amb detall el notable impacte que el «Document sobre salut sexual i reproductiva en l’adolescència» i el «Document sobre la interrupció voluntària de l’embaràs», elaborats pel Grup d’Opinió de l’OBD el 2002 i el 2008, respectivament, han tingut en el context sanitari, social i normatiu del nostre país i en reprodueix, a més, el contingut original.

L’estudi demostra que les recomanacions establertes en ambdós Documents han estat acollides, gairebé íntegrament, per la legislació estatal i autonòmica, i constitueixen actualment dret vigent.

D’una banda, les propostes del “Document sobre salut sexual i reproductiva en l’adolescència” s’han reflectit en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i de documentació clínica, i en la Llei orgànica 2/2010,d e 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

D’altra banda, les Conclusions del “Document sobre la interrupció voluntària de l’embaràs” han estat en bona part integrades en l’articulat de la Llei Orgànica 2 / 2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i fins i tot el Preàmbul del Document ha estat recollit pel legislador.

El fet que el treball i l’opinió d’un grup científic i acadèmic hagi tingut tal rellevància en la modificació de les lleis és extremadament significatiu, perquè posa de manifest les estretes implicacions de les normes tècniques respecte de les jurídiques i atorga sentit al paper dels organismes científics i tècnics en l’elaboració de les lleis.

Aquest és un fenomen nou en el món del Dret i que cada vegada adquireix més importància en l’àmbit de la Bioètica, on els comitès d’ètica – en tant que comitès tècnics- i els grups científics –com ara, l’Observatori de Bioètica i Dret– tenen una incidència notable en la legislació.

És tracta, a més, de la tercera vegada que una anàlisi comparativa d’aquest tipus permet acreditar que els resultats del treball del Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret són acollits en la normativa estatal i en l’autonòmica; el mateix va succeir amb la reedició i l’anàlisi de l’impacte normatiu aconseguit pels Documents sobre reproducció assistida, de 2008, i la repercussió i impacte normatiu dels Documents sobre les voluntats anticipades i sobre l’eutanàsia, publicat el 2010.