Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Una obra revela el gran impacte dels documents de l'OBD en la societat i la normativa actual - PCB

02.02.2010

El proppassat divendres 29 de gener l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (UB) –amb seu al Parc Científic Barcelona– va presentar el llibre «Repercussió i impacte normatiu dels documents de l’observatori de bioètica i dret sobre les voluntats anticipades i sobre l’eutanàsia», en el marc del III Seminari Internacional de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB, celebrat al Parc Científic Barcelona, sota el títol «Declaració sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO, Justícia, Risc i Salut».

L’obra, realitzada pel Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret, és una nova edició del «Document sobre les Voluntats Anticipades» i del «Document sobre la disposició de la pròpia vida en determinats supòsits: declaració sobre l’eutanàsia», elaborats per l’Observatori de Bioètica i Dret el 2001 i el 2003 respectivament.

El llibre respecta la versió original d’ambdós documents però inclou, a més, l’anàlisi de la seva repercussió en el context bioètic, científic i mèdic, i en la societat actual, alhora que ofereix un estudi detallat de la gran influència que han tingut en la normativa vigent, la qual recull les propostes i els punts bàsics establerts en aquests documents. Aquesta influència ha estat especialment rellevant pel que fa al «Document sobre les Voluntats Anticipades» (DVA), ja que va ser reproduït, de manera gairebé literal, per totes les normes d’àmbit estatal i autonòmiques que a la actualitat regulen aquesta matèria.

L'obra es pot consultar al següent enllaç.