Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Springer publica el capítol "Research Ethics Committees" d'Itziar de Lecuona en el llibre "Axiological Pluralism. Jurisdiction, Law-Making and Pluralisms"

03.09.2021

Al setembre de 2021, la prestigiosa editorial Springer publica el llibre "Axiological Pluralism. Jurisdiction, Law-Making and Pluralisms" ("Pluralisme Axiològic. Jurisdicció, Legislació i Pluralismes"), coordinat per Lucia Busatta i Carlo Casonato de la Facultat de Dret de la Universitat de Trento, Itàlia, i part de la sèrie de llibres "Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice" ("Ius Gentium: Perspectives Comparades en Dret i Justícia").

Aquest llibre analitza les característiques i la funcionalitat de la relació entre llei, valors individuals o col·lectius i evidència mèdic-científica quan han de ser interpretats per jutges, tribunals i òrgans parajurisdiccionals. Realitza una revisió profunda del paper de les jurisdiccions i els mitjans de què disposen per gestionar adequadament les noves demandes legals que sorgeixen en societats plurals. A més, presenta un full de ruta innovador per a la interpretació jurídica adequada del progrés social i científic.

La Dra. Itziar de Lecuona, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), i professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, escriu un dels capítols del llibre: "Research Ethics Committees" ("Comitès d'Ètica de la Recerca") (pàgines 57-72).

En ell, la Dra. Lecuona centra la seva anàlisi en els comitès d'ètica de la recerca en biomedicina: examina el seu marc legal internacional per definir-los, identifica les seves funcions i estudia la seva possible instrumentalització. Per treure conclusions i fer propostes, també aporta algunes informacions pràctiques de la seva experiència com a membre de dos comitès d'ètica de la recerca a Espanya: la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona i el Comitè d'Ètica en Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona.