Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Sol·licitud d'articles originals sobre Ètica i Salut Pública per al número 45 de la Revista de Bioética y Derecho

15.06.2018

La Revista de Bioética y Derecho, de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Dr. Fernando García López, de l’Institut de Salut Carlos III de Madrid, obren aquest call for papers per a un monogràfic sobre ètica i salut pública.

La salut pública, entesa com la ciència i l'art de prevenir la malaltia, promoure la salut i perllongar la vida mitjançant els esforços col·lectius de la societat, té en la seva arrel i en el seu desenvolupament implicacions ètiques i legals evidents. Per això, amb la finalitat d'aprofundir en aquests aspectes, fem aquesta petició de col·laboracions relacionades amb els temes següents:

 • Bioètica, dret i salut pública
 • Epidemiologia
 • Vacunes
 • Promoció de la salut
 • Programes de cribratge de malalties
 • Polítiques de reducció del dany
 • Política sanitària
 • Economia de la salut
 • I altres temes relacionats

La revista acceptarà treballs originals escrits en castellà, català, francès, anglès, portuguès o italià, amb una extensió màxima de 6000 paraules, incloses referències, bibliografia, taules i gràfics. Cal enviar el fitxer, exclusivament en format MS Word, lletra Cambria o Arial 12, a doble espai, per mitjà d’aquest enllaç. Els articles originals seran revisats per parells i només seran publicats aquells articles que superin el procés de selecció.

 • Data de tancament per a l'enviament de col·laboracions: 15 d'octubre de 2018

La Revista de Bioética y Derecho és una publicació quadrimestral de l'Observatori de Bioètica i Dret -Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, que es dirigeix a les persones interessades per la bioètica aplicada a la salut i les noves tecnologies, en el marc del respecte als Drets Humans i amb un enfocament metodològic plural, laic i interdisciplinari. La nostra revista aquesta indexada en SciELO, Erih Plus, IBECS, Carhus+, Redalyc, Latindex Catálogo, entre altres índexs i repositoris de qualitat reconeguda.