Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Sol·licitud d'articles originals per dossier sobre "Qüestions bioètiques de la pandèmia COVID19"

26.03.2020

La Revista de Bioética y Derecho efectua aquest call for papers per a un monogràfic sobre "Qüestions bioètiques de la pandèmia COVID19", coordinat per la Dra. María Casado, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.

Per tal d'analitzar les lliçons rebudes i els problemes pendents de la pandèmia COVID19, i a fi de proposar mesures estructurals que puguin evitar de nou un escenari semblant, obrim la nostra crida a col·laboracions relacionades amb l'anàlisi crític de les següents temàtiques:

 • Bioètica en temps d'emergència global: justícia, solidaritat i autonomia.
 • Ètica de la salut pública (bé comú, solidaritat, responsabilitat). Tensions entre valors.
 • Restricció dels drets fonamentals com a conseqüència de la pandèmia.
 • Big Data, Intel·ligència Artificial i pandèmia.
 • Control de la salut i afectació de la intimitat; possibilitat de mercantilització de les dades sanitàries i de reforç del poder estatal.
 • Afectacions als drets socials. Assignació i priorització de recursos.
 • Presa de decisions clíniques en un context d'emergència i mancances materials.
 • Participació de les poblacions o els grups en les decisions de salut pública que els afecten.
 • Efectes psicològics, educatius, en matèria d’habitatge entre d'altres, de les mesures d'aïllament social enfront de la COVID-19, especialment en col·lectius com dones, nens i nenes, migrants indocumentats, LGTBIQ+, persones en situació de carrer, etcètera.
 • Impacte de la pandèmia i de les mesures per al seu control en els països (prioritats, efectes, polítiques públiques) en funció del seu nivell de industrialització, desenvolupament econòmic o context geopolític.
 • Cobertura mediàtica de la pandèmia de la COVID-19 a premsa escrita, ràdio, televisió i plataformes digitals.

La revista acceptarà treballs originals escrits en castellà, català, francès, anglès, portuguès o italià, amb una extensió màxima de 6000 paraules, incloses referències, bibliografia, taules i gràfics. Cal enviar el fitxer, exclusivament en format MS Word, lletra Cambria o Arial 12, a doble espai, per mitjà d’aquest enllaç. Els articles originals seran revisats per parells i només seran publicats aquells articles que superin el procés de selecció.

 • Data de tancament per a l'enviament de col·laboracions: 1 de juliol de 2020

La Revista de Bioética y Derecho és una publicació quadrimestral de l'Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, que es dirigeix a les persones interessades per la bioètica aplicada a la salut i les noves tecnologies, en el marc del respecte als Drets Humans i amb un enfocament metodològic plural, laic i interdisciplinari. La nostra revista aquesta indexada en SciELO, SCOPUS, ERIH Plus, IBECS, Carhus+, Redalyc, Latindex Catàleg, DOAJ, entre altres índexs i repositoris de qualitat reconeguda.