Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Seminari "Comitès de Bioètica. Experiències a Espanya"

Els dies 25 i 26 de juny 2013 té lloc el Seminari “Comitès de Bioètica. Experiències a Espanya”, organitzat pel Programa Universitari de Bioètica UNAM i l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona.

Membres de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona

- Dra. María Casado, Directora de l'Observatori de Bioètica i Dret UB.
- Dr. Javier Sádaba, Catedràtic de la UAM i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret UB.
- Dr. Lluis Cabré, President del Comitè d'Ètica de l'Hospital de Barcelona i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret UB.
 
Conferències magistrals

- “Ètica de la investigació”. Dr. Javier Sábada.
- ”Objecció de consciència en bioètica”. Dra. María Casado.

Organitza

Dr. Jorge E. Linares Salgado, Director Programa Universitari de Bioètica UNAM