Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Revista de Bioètica i Dret, amb més indicis de qualitat

15.06.2016

Un nou reconeixement a la qualitat de la Revista de Bioètica i Dret s'ha concretat en el mes de maig, amb la seva acceptació en el European Reference Index for the Humanities (ERIH) PLUS, eina de la European Science Foundation (ESF) i operat pel Norwegian Social Science Data Services (NSD).

Aquest repositori visibiliza i reconeix la recerca d'alta qualitat en les ciències socials i humanitats a Europa, i facilita l'accés a les revistes de recerca publicades en tots els idiomes europeus.

Per a més informació, accedeixi a aquest enllaç.