Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Reunió del Comitè Directiu del Projecte Europeu "MICROB-PREDICT"

Els dies 25 i 26 de gener de 2021 la Dra. Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, participa a la Reunió del Comitè Directiu del Projecte Europeu "MICROB-PREDICT. Microbiome-based biomarkers to predict decompensation of liver cirrhosis and treatment response" del Programa Marc Horitzó 2020, en el qual és responsable dels aspectes ètics, legals i socials.