Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicat l’article “Medicamentos y alimentos online: cuestiones éticas en torno al acceso a alimentos y medicamentos a través de Internet” a Revista Dilemata

06.02.2019

El número 29 de la Revista Dilemata, Revista Internacional d'Ètiques Aplicades, inclou l'article “Medicamentos y alimentos online: cuestiones éticas en torno al acceso a alimentos y medicamentos a través de Internet, en el qual diversos membres i col·laboradors de l'Observatori de Bioètica i Dret ―Mª José Plana, Manuel J. López Baroni, Lluís Cabré, Itziar de Lecuona, Mª José Villalobos, Eduardo Mariño H., Atia Cortés, Lucía Cristea Uivaru, Mª Rosa Biel Canut, Miquel Portals, Núria Rey Huerga, Mónica Navarro-Michel, Fabiola Leyton, María Casado― plantegen qüestions ètiques rellevants però encara poc debatudes relatives a l'accessibilitat dels aliments i dels medicaments a través d'Internet, prenent com a punt de partida la incidència d'aquesta situació en la salut col·lectiva.

Així mateix, la publicació conté la ressenya del llibre “Manual de bioética laica: cuestiones clave (I)” elaborada per la Dra. Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona.