Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicat l'article "La integridad científica en las instituciones de educación superior en el siglo XXI" a Revista Dilemata

04.02.2020

El número 31 de la Revista Dilemata, Revista Internacional d'Ètiques Aplicades, inclou l'article “La integridad científica en las instituciones de educación superior en el siglo XXI, escrit per la Dra. Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona.

La primera part del treball analitza els resultats de l'estudi efectuat en el marc del Grupo Temàtic sobre Integritat Científica de la Lliga d'Universitats d'Investigació (LERU), per conèixer l'estat de la qüestió sobre els codis de conducta i les bones pràctiques en recerca. L'objectiu és aportar una sèrie de conclusions i recomanacions que serveixin per incidir en el disseny i en el desenvolupament de polítiques i iniciatives d'integritat científica a les universitats d'educació superior europees. La segona part es centra en l'anàlisi de les intervencions recents en la regulació de la integritat científica per part de la Universitat de Barcelona. Aquest estudi de cas permet suggerir una sèrie de recomanacions per afrontar els reptes del segle XXI, a les institucions d'educació superior, en particular sobre aquelles qüestions que haurien de formar part de codis d'ètica i de bones pràctiques científiques.