Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicat el número 49 de la Revista de Bioética y Derecho

10.05.2020

Ja està disponible el número 49 de la Revista de Bioética y Derecho, de juliol de 2020.

La Revista, indexada als principals repositoris, com DOAJ, Scopus, Scielo, ERIH PLUS, IBECS, REDIB i CARHUS+, entre d'altres, és el mitjà de comunicació de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) i del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. Amb una periodicitat quadrimestrales dirigeix ​​a totes aquelles persones que desitgin participar en debats sobre temes de bioètica en el marc del respecte als Drets Humansi des d'un enfocament plurallaic i multidisciplinaricontribuint d'aquesta manera a obrir el debat social a la participació de la ciutadania.

L'OBD participa de la filosofia Open Access, i treballa per proporcionar accés lliure al coneixement generat pel nostre centre de recerca, amb l'objectiu de subministrar arguments i propostes que fomentin la presta de decisions lliure i informada, i que contribueixin a la construcció d'una societat més transparent i democràctica.

 

Sumari

Podeu accedir gratuïtament a aquest número de la Revista de Bioética y Derecho des d'aquest enllaç.