Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicació del llibre col·lectiu "Digital Health Technology for Better Aging. A multidisciplinary approach" per Springer, amb un capítol d'Itziar de Lecuona

12.07.2021

Com a part dels resultats del projecte de recerca NESTORE (Novel Empowering Solutions and Technologies for Older people to Retain Everyday life activities), finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea i coordinat pel Politècnic de Milà, la prestigiosa editorial Springer publica el llibre "Digital Health Technology for Better Aging. A multidisciplinary approach" ("Tecnologia de salut digital per a un millor envelliment. Un enfocament multidisciplinari").

Aquesta publicació proporciona una descripció general de les innovacions tecnològiques i digitals per millorar l'atenció i la qualitat de vida de les poblacions envellides.

La Dra. Itziar de Lecuona, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), i professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, ​​ha participat en el projecte NESTORE i aporta un dels capítols del llibre: "Ethical, Legal and Societal Issues of Research and Innovation in NESTORE" ("Aspectes ètics, legals i socials de la recerca i la innovació en NESTORE"); a la secció "Aspects of Ethics and Data Management in Healthy Ageing Digital Services" ("Aspectes de l'ètica i la gestió de dades en els serveis digitals per a l'envelliment saludable"), a les pàgines 313-324.

L'envelliment de la població és un dels majors reptes socials i econòmics del segle XXI. Els sistemes nacionals de salut necessiten adaptar-se per proporcionar una atenció adequada i assequible; per això, han de fer front als reptes derivats del canvi demogràfic, la creixent demanda d'atenció i l'escassetat de personal per a aquesta finalitat.

Aquest llibre, coordinat per Giuseppe Andreoni i Cinzia Mambretti, descriu l'enfocament multidisciplinari necessari per abordar un millor envelliment. La innovació, impulsada per la tecnologia digital, és clau per millorar la qualitat de vida i fomentar una vida saludable.